سن تازه (New Age)

Английский

New Age

If love was a word, I don’t understand
The simplest sound with four letters
Whatever it was, I’m over it now
With every day it gets better, it gets better

Chorus
Are you loving pain, loving the pain?
And with everyday, everyday I try to move on
Whatever it was, whatever it was
There’s nothing now -- you changed
New Age

I’m walking away from everything I had
I need a room with new colors
There was a time when I didn’t mind living the life of others

Chorus

So much fire that it burned my wings
Her heat was amazing
Now I’m dreaming of the simple things
Old ways erased
If love was a word, I don’t understand
The simplest sound with four letters

Chorus (2X)

Добавлено Petrelli в пт, 14/10/2011 - 05:30
Смотрите видео
 Выравнивание
перевод на Персидский

سن تازه

عشق اگه فقط یه کلمه است من متوجه نمیشم
آسون ترین اصواات از چهار حرف
هرچی که بود پشت سر گذاشتمش
و هر روز هم اوضاع بهتر و بهتر میشه
همسرایات:
آیا دردُ دوست داری؟ درد دوست داری؟
و روزانه ،روزانه سعی می کنم پشت سر بذارمش
هرچی که بود، هر چی که بود
الان دیگه چیزی نموند...تو تغییر کرده
سن تازه (جدید)
رد میشم از هر چی که داشتم
احتیاج به اتاق جدید با رنگهای تازه دارم
وقتی بود که اهمیت نمی دادم که زندگی کردن بقیه
همسرایان:
آتش های اونقدر سوزنده ای که بالهامُ سوزوندن
قلبش اعجازآور بود
الان دارم از چیزای ساده رویا می بافم
راه های قدیمی پاک شدند
اگه عشق فقط یه کلمه است من نمی فهمم
آسون ترین اصوات با چهار حرف

Добавлено Paris в чт, 09/02/2012 - 19:22
поблагодарили 3 раза
Гости поблагодарили 3 раз
Комментарии