Преодолявам (Overcome)

Английский

Overcome

Where are the heroes
in my time of need?
Is my cry not loud enough
or have they gone all numb?
 
They just stand and stare
out of the rain,
thinking but not acting
that they're not to blame.
 
Falling and crawling...
A fight to stand up...
Memory still haunts me
in the dead of night.
 
Over and over...
I felt so small.
But one day I'll be stronger
and you better watch out.
 
I will overcome.
Your violence their silence,
although,
it can't be undone.
I will overcome.
Knowing that I'm not the only one.
I will overcome.
It's the only way to carry on.
 
Where are the saviours
afraid of the toll?
Sorry, do my nine inch nails
slash your soul?
 
Such heroes
throwing stones
straight at the one who is standing alone.
 
Twisting and turning...
It's always the same.
Truth is never honest
when you're to blame.
 
Pushing and pulling...
Never give in.
One day I wish
you'll see you're not so beautiful within.
 
I will overcome.
Their violence your silence
although,
it can't be undone.
I will overcome.
Knowing that I'm not the only one.
I will overcome.
It's the only way to carry on.
 
Run and run...
Run and run...
 
I will overcome.
Their violence your silence
although,
it can't be undone.
I will overcome.
Knowing that I'm not the only one.
I will overcome.
It's the only way to carry on.
I will overcome.
 
Добавлено maia в сб, 26/03/2011 - 15:15
В последний раз исправлено phantasmagoria в вс, 09/02/2014 - 02:30
videoem: 
Выровнить абзацы
перевод на Болгарский

Преодолявам

Преодолявам
 
Къде са героите,
Когато имам нужда от тях?
Плачът ми ли е прекалено тих,
Или всички те са се вкаменили?
 
Те просто стоят и гледат.
Извън дъждът.
Мислейки, но бездействайки,
Че те не са виновни.
 
Падайки и пълзейки,
Борейки се да издържа.
Споменът все още ме преследва
в смъртта на нощта.
 
Отново и отново.
Чувствах се толкова малка.
Но един ден ще бъда по-силна
и по-добре внимавай.
 
Ще го преодолея.
Твоето насилие, тяхното мълчание.
Въпреки че,
не може да бъде заличено.
Ще го преодолея.
Знаейки, че не съм единствената.
Ще го преодолея.
Това е единственият начин да продължа.
 
Къде са спасителите
изплашени от жертвите?
Съжалявам ноктите ми.
Разкъсаха ли душата ти?
 
Такива герои.
Хвърлящи камъни
право към онзи,
който стои сам.
 
Извъртайки и изменяйки.
Винаги е едно и също.
Истината никога не е честна,
когато ти си този, който е виновен.
 
Блъскам се и се дърпам.
Никога не се предавам.
Един ден искам
да видиш, че не си толкова красив отвътре.
 
Ще го преживея
тяхното насилие, твоето мълчание.
Въпреки че,
не може да бъде заличено.
Ще го преживея.
Знаейки, че не съм единствената.
Ще го преживея.
Това е единственият начин да продължа.
 
Бягам и бягам...
Бягам и бягам...
 
Ще го преживея.
Тяхното насилие, твоето мълчание.
Въпреки че,
не може да бъде заличено.
Ще го преживея.
Знаейки, че не съм единствената.
Ще го преживея.
Това е единственият начин да продължа.
 
Ще го преодолея.
 
Добавлено ILMYMIK в ср, 08/02/2012 - 22:57
Within Temptation: Топ 6
Комментарии