Qachon

Узбекский

Qachon

Ваъдалар бериб,
кўнглимдай эриб,
келаман дединг...
Қачон?
Қишда баҳоринг,
вафоли ёринг
бўламан дединг...
Қачон?
Бугун охирга
сен билан бирга
қоламан дединг...
Қачон?
Умрлар ўтар,
қалбимга ўтлар
соламан дединг...
Қачон?
Кутишдан тўйдик,
уйингда ойдек
тўламан дединг...
Қачон?

Умрлар ўтар...

Va’dalar berib,
ko‘nglimday erib,
kelaman deding...
Qachon?
Qishda bahoring,
vafoli yoring
bo‘laman deding...
Qachon?
Bugun oxirga
sen bilan birga
qolaman deding...
Qachon?
Umrlar o‘tar,
qalbimga o‘tlar
solaman deding...
Qachon?
Kutishdan to‘ydik,
uyingda oydek
to‘laman deding...
Qachon?

Umrlar o‘tar...

Комментарий:

Видеоряд совсем не о том, о чём поётся.

Видео
Смотрите видео
 Выравнивание
Транслитерация

Qachon

Va’dalar berib,
ko‘nglimday erib,
kelaman deding...
Qachon?
Qishda bahoring,
vafoli yoring
bo‘laman deding...
Qachon?
Bugun oxirga
sen bilan birga
qolaman deding...
Qachon?
Umrlar o‘tar,
qalbimga o‘tlar
solaman deding...
Qachon?
Kutishdan to‘ydik,
uyingda oydek
to‘laman deding...
Qachon?

Umrlar o‘tar...

Добавлено amateur в вс, 12/01/2014 - 18:19
поблагодарили 1 раз
Гость поблагодарил один раз
0
Ваш рейтинг: Нет
Еще переводы "Qachon"
Узбекский → Транслитерация - amateur
0
Помогите перевести "Qachon"
Комментарии