Реален живот [ Real'naya zhizn' (Реальная Жизнь) ]

перевод на Македонский

Реален живот

Ластовичке моја, си видела сонце само на ТВ,
Погледни низ прозорецот, ти дарувам зрак светлина, фати го!
Ти сигурно многу знаеш од интернет за љубовта,
Но тоа не е твоја историја, бескорисни солзи.
 
А сонцето свети на сите под еднакво,
А ти мое мало девојче, плачеш залудно,
А цвеќињата цветат надвор од прозорецот,
Реалниот живот си течи.
 
А сонцето свети за сите под еднакво,
Љубовта иди под различни знамиња,
Поздрави го, отвори се, диши!
Во реалниот живот. Прекрасниот живот.
 
Ластовичке моја, не е секогаш вистина тоа, што луѓето го говорат.
Слушајќи ги нив, а не слушајќи си го срцето, е залудно.
Тие и не испловиле, а во мислите се закотвиле,
Но тоа не е твоја историја, бескорисни солзи.
 
Добавлено g5reski в вс, 04/03/2012 - 21:28
поблагодарили 2 раза
Гости поблагодарили 2 раз
Русский

Real'naya zhizn' (Реальная Жизнь)

Ласточка моя, ты же видела солнце только по ТВ,
Выгляни в окно, дарю тебе лучик, лови!
Ты наверняка много знаешь из интернета о любви,
Но это не твоя история, напрасные слёзы.
 
А солнце светит всем одинаково,
И зря ты, моя девочка, плакала,
Ведь там за окном цветёт, бежит
 

Дальше

Комментарии