Taip Maniau (So I Thought)

Английский

So I Thought

All your twisted thoughts free flow
To everlasting memories
Show soul
Kiss the stars with me
And dread the wait for
Stupid calls returning to us to life
We say to those who are in love
It can't be true 'cause we're too young
I know that's true because so long I was
So in love with you
So I thought
 
A year goes by
And I can't talk about it
 
On my knees
Dim lighted room
Thoughts free flow try to consume myself in this
I'm not faithless
Just paranoid of getting lost or that I might lose
Ignorance is bliss cherish it
Pretty neighborhoods you learn to much to hold
Believe it not
And fight the tears
With pretty smiles and lies about the times
 
A year goes by
And I can't talk about it
The times weren't right
And I couldn't talk about it
 
Chorus Romance says goodnight
Close your eyes and I'll close mine
Remember you, remember me
Hurt the first, the last between
Chorus Romance says goodnight
Close your eyes and I'll close mine
Remember you, remember me
Hurt the first, the last, between
 
And I'm praying that we will see
Something there in between
Then and there that exceeds all we can dream
So we can talk about it
 
Chorus Romance says goodnight
Close your eyes and I'll close mine
Remember you, remember me
Hurt the first, the last between
Chorus Romance says goodnight
Close your eyes and I'll close mine
Remember you, remember me
Hurt the first, the last healing
 
And I'm praying that we will see
Something there in between
Then and there that exceeds all we can dream
 
And all these twisted thoughts I see
Jesus there in between
And all these twisted thoughts I see
Jesus there in between
 
Добавлено kurayumi.yamazaru в вт, 21/12/2010 - 04:35
videoem: 
Выровнить абзацы
перевод на Литовский

Taip Maniau

Visos tavo painios mintys teka laisvai
Į amžinus prisiminimus
Parodyk sielą
Pabučiuok žvaigždes su manimi
Ir bijok laukimo
Kvailų skambučių grįžtant pas mus, į gyvenimą
Mes sakome tiems, kurie įsimylėję
Aš žinau, kad tai tiesa, nes ilgai buvau ir aš
Taip įsimylėjus tave
Taip maniau
 
Metai eina toliau
Aš negaliu kalbėti apie tai
 
Ant savo kelių
Silpnai apšviestas kambarys
Mintys teka laisvai, kad sunaikinčiau save
Aš nesu neištikima
Tiesiog paranojoje, nes pasimetu ar galiu pasimest
Ignoravimas tai palaiminimas, brangink jį
Gražios kaimynystės, jūs išmokstate laikyt per daug
Tikėkite arba ne
Ir nugalėkite ašaras
Su gražiomis šypsenomis ir melais apie laikus
 
Metai eina toliau
Aš negaliu kalbėti apie tai
Laikai buvo netinkami
Ir aš negalėjau kalbėti apie tai
 
Choras romantikos sako: labos nakties
Užmerk akis ir aš užmerksiu savas
Prisimink save, prisimink mane
Pirma įskaudink, paskutinis, tarp
Choras romantikos sako: labos nakties
Užmerk akis ir aš užmerksiu savas
Prisimink save, prisimink mane
Pirma įskaudink, paskutinis, tarp
 
Ir aš meldžiuos, kad mes pamatysim
Kažkas ten tarp mūsų yra
Kai ir ten tai peržengs ribas, viskas, ką galim svajot
Tad mes galim pakalbėt apie tai
 
Choras romantikos sako: labos nakties
Užmerk akis ir aš užmerksiu savas
Prisimink save, prisimink mane
Pirma įskaudink, paskutinis, tarp
Choras romantikos sako: labos nakties
Užmerk akis ir aš užmerksiu savas
Prisimink save, prisimink mane
Pirma įskaudink, paskutinis išgijimas
 
Ir aš meldžiuos, kad mes pamatysim
Kažkas ten tarp mūsų yra
Kai ir ten tai peržengs ribas, viskas, ką galim svajot
 
Ir visos tos painios mintys, kuria matau
Jėzus ten ir tarp
Ir visos tos painios mintys, kuria matau
Jėzus ten ir tarp
 
Добавлено Merijana в пт, 02/05/2014 - 18:45
Добавлено в ответ на запрос boracasli
Комментарий:

Keistoka daina :?...

Idioms from "So I Thought"
Комментарии