Nemôžeš súriť lásku (You Can't Hurry Love)

Английский

You Can't Hurry Love

I need love, love
ooh, ease my mind
And I need to find time
someone to call mine;

My mama said
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
She said love don't come easy
But it's a game of give and take
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
Just trust in a good time
No matter how long it takes

How many heartaches must I stand
Before I find the love to let me live again
Right now the only thing
that keeps me hanging on
when I feel my strength, ooh,
it's almost gone

I remember mama said
You can't hurry love
No you'll just have to wait
She said love don't come easy
It's a game of give and take
How long must I wait
How muck more must I take
Before lonliness
Will cause my heart, heart to break?

No, I cant bear to live my life alone
I grow impatient for a love
to call my own
But when I feel that I, I can't go on
Well these precious words keep me hanging on

I remember mama said
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
She said love don't come easy
Well, it's a game of give and take
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
Just trust in a good time
No matter how long it takes, now break!

Now love, love don't come easy
But I keep on waiting
Anticipating for that soft voice
To talk to me at night
For some tender arms
hold me tight
I keep waiting
Ooh, till that day
But it ain't easy (Love don't come easy)
No, you know it ain't easy

My mama said
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
She said love don't come easy
It's a game of give and take
My mama said
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
She said love don't come easy
It's a game of give and take

Добавлено Domi Nika в ср, 29/02/2012 - 18:53
Смотрите видео
 Выравнивание
перевод на Словацкий

Nemôžeš súriť lásku

Potrebujem lásku,lásku
ooh,uľahčí mojej mysli
A potrebujem si nájsť čas,
aby mi niekto zavolal;

Moja mama povedala
Nemôžeš urýchliť lásku
Nie ,musíš vyčkať
Povedala ,láska neprichádza ľahko
Ale je to hra dávaj a dostaň
Nemôžeš urýchliť lásku
Nie ,musíš vyčkať
Iba ver na dobré časy
Nezáleží,koľko to potrvá

Koľko srdcaboľov musím vystáť
Predtým než nájdem lásku s ktorou by som znovu ožiť
Práve teraz,jediná vec
ktorá ma drží nad vodou
keď cítim svoju silu ,ooh,
je skoro stratená

Spomeniem si čo mama povedala
Nemôžeš urýchliť lásku
Nie ,musíš vyčkať
Povedala ,láska neprichádza ľahko
Je to hra dávaj a dostaň
Ako dlho musím čakať
Akou špinou si ešte musím prejsť
Než samota
Spôsobí ,že moje srdce, srdce sa zlomí ?

Nie ,ja nemôžem žiť sám
Rastiem nedočkavosťou pre lásku
ktorú nazvem svojou
Ale keď začnem cítiť že ja ,ja ďalej nemôžem
Nuž tieto cenné slová ma udržia nad vodou

Spomeniem si čo mama povedala
Nemôžeš urýchliť lásku
Nie ,musíš vyčkať
Povedala ,láska neprichádza ľahko
Je to hra dávaj a dostaň
Nemôžeš urýchliť lásku
Nie ,musíš vyčkať
Ver na dobré časy
Nezáleží ako dlho to potrvá,teraz porušenie!

Teraz láska ,láska neprichádza ľahko
Ale ja čakám
Vopred na ten jemný hlas
Hovoriaci na mňa v noci
Na nežné paže
držiace ma pevne
Čakám
ohh, na ten deň
Ale nie je to také ľahké(láska neprichádza ľahko)
Nie, teraz vieš že to nie je ľahké

Moja mama povedala
Nemôžeš urýchliť lásku
Nie ,musíš vyčkať
Povedala láska neprichádza ľahko
Je to hra dávaj a dostaň
Moja mama povedala
Nemôžeš urýchliť lásku
Nie ,musíš vyčkať
Povedala, láska neprichádza ľahko
Je to hra dávaj a dostaň

Добавлено Domi Nika в ср, 29/02/2012 - 19:19
поблагодарили 1 раз
Пользователь Прошло времени
Slovakia1 год 27 недель
5
Ваш рейтинг: Нет В среднем: 5 (1 голос)
Еще переводы "You Can't Hurry Love"
Английский → Словацкий - Domi Nika
5
ПользовательРазмещен
Slovakia1 год 27 недель
5
Комментарии
Slovakia     мая 13th, 2014
5