Flowers by Oscarsleden (Blommor vid Oscarsleden)

шведски

Blommor vid Oscarsleden

Så genom era färgade fönster
ser man livet nyktrare, hycklare
Jag bryr mig inte vad du tror
Så länge vi kan sitta ner och resonera

Du har funnit din väg det är cool
Men en sak kan jag inte respektera
Nejnej, jag lessnade när
du lova kärlek från din mästare

Sen säger du jag kommer falla död
Om nån av samma kön
blir nått mer än min bästa vän

Förlåt och farväl, fick avsluta brevet
Ni slängde ut eran son för att behålla hedern
Sen tog han ett steg ut från verkligheten
Nu ligger blommor på marken vid Oscarsleden

Hur kommer det sig, undrar jag
Dom predikar kärlek utan undantag
Men hotar med att undergången stundar snart
Så all typ av kärlek inte sund att ha

Men vi litar inte mer på deras colgate smile
Dom har dubbelattityd som om dom var borderlines
Så fördöm mig, det gör mig det samma
Jag välkomnar armageddon med öppna armar

Jag bryr mig inte vad du tror
Så länge vi kan sitta ner och resonera
Du har funnit din väg det är cool
Men en sak kan jag inte respektera

Nejnej, jag lessnade när
du lovade kärlek från din mästare
Sen säger du jag kommer falla död
Om nån av samma kön
blir nått mer än min bästa vän

Dom säger David slog Goliat
Men vem är det som skriver våran historia
Ser man bakom deras välputsade gloria
Står giriga män med händerna blodiga

Ni motiverar liven ni har ödelagt
Med att ansvaret vilar på en högre makt
Men ni dömer aldrig dom förtryckare ni stöder
Där det finns olja så bryter ni brödet

Ni drar på smilbanden
för ni själva riskerar aldrig livhanken
Men erat rakvatten täcker inte likstanken
Från det blod som rinner ner i biltanken
Men det når aldrig er, nej!

Jag bryr mig inte vad du tror
Så länge vi kan sitta ner och resonera
Du har funnit din väg det är cool
Men en sak kan jag inte respektera

Nejnej, jag lessnade när
du lova kärlek från din mästare
Sen säger du jag kommer falla död
Om nån av samma kön
blir nått mer än min bästa vän

Genom färgade glas ser ni livet så klart
Ingenting är mera skevt men
Det mina ögon ser är inte alls samma sak
Ingenting är erat fel

För ni gjorde honom till ingenting
Så han hoppade av
Men ingenting ska eka för evigt mer
Ingenting ska eka för evigt mer (x4)

Поставио/ла: petteri_t У: Недеља, 05/02/2012 - 02:57
See video
Try to align
превод на енглески

Flowers by Oscarsleden

So through your coloured windows
you see life more sober, hypocrite
I don't care what you believe
As long as we can sit down and reason

You have found your way, that's cool
But one thing I can't respect
Nono, I got sad when
you promised love from your lord

Then you say I'll fall dead
If someone of the same sex
becomes something more than my best friend

Sorry and farewell, had to end my letter
You threw your son out to keep your honour
Then he took a step out of reality
Now there are flowers on the ground by Oscarsleden

Why is it like that? I wonder
They preach about love with no exceptions
But threaten with the doom that's coming soon
So all kinds of love are not healthy to have

But we don't trust their colgate smiles anymore
They have double attitude like they had borderline
So condemn me, it doesn't matter
I welcome Armageddon with open arms

I don't care what you believe
As long as we can sit down and reason
You have found your way, that's cool
But one thing I can't respect

Nono, I got sad when
you promised love from your lord
Then you say I'll fall dead
If someone of the same sex
becomes something more than my best friend

They say David beat Goliat
But who is it that write our history
If you look behind their wellgroomed halo
There're greedy men standing with bloody hands

You motivate the lives you have destroyed
That the responsibility lives with a higher power
But you never judge the suppressors that you support
Where there is oil you share the bread

You smile indulgently
because you yourselves never risk your life
But your aftershave don't cover the smell of death
From the blood that flow into the gas tank
But it never reach you, no!

I don't care what you believe
As long as we can sit down and reason
You have found your way, that's cool
But one thing I can't respect

Nono, I got sad when
you promised love from your lord
Then you say I'll fall dead
If someone of the same sex
becomes something more than my best friend

Through coloured glass you see life so clearly
Nothing is more warped but
What my eyes see is not the same at all
Nothing is your fault

Because you made him into nothing
So he quit
But nothing will echo forever anymore
Nothing will echo forever anymore (x4)

Поставио/ла: Owlin У: Петак, 24/02/2012 - 11:26
Коментари аутора:

This song is about a christian family in Gothenburg in Sweden who threw their son out for being gay which later made him take suicide by Oscarsleden in Gothenburg.

захваљено 5 пута
КорисникTime ago
petteri_t3 године 38 недеља
Guests thanked 4 times
Коментари