نفس بکش (Breathe)

енглески

Breathe

Breathe, breathe in the air
Don't be afraid to care
Leave but don't leave me
Look around and choose your own ground
For long you live and high you fly
And smiles you'll give and tears you'll cry
And all you touch and all you see
Is all your life will ever be
 
Run, rabbit, run
Dig that hole, forget the sun
And when at last the work is done
Don't sit down, it's time to dig another one
For long you live and high you fly
But only if you ride the tide
And balanced on the biggest wave
You race towards an early grave
 
Поставио/ла: Kid A У: Среда, 10/04/2013 - 00:41
Last edited by sandring on Уторак, 17/01/2017 - 18:03
videoem: 
Align paragraphs
превод на персијски

نفس بکش

نفس بکش،نفس بکش در هوا
از محتاط بودن نترس
ترک کن،مرا ترک نکن
به اطرافت نگاه کن و فضای خودت را انتخاب کن
 
زیاد عمر می کنی و بالا پرواز می کنی
لبخندهایی را از دست خواهس داد و ترس هایی را گریه خواهی کرد
تمام چیزی که لمس می کنی و می بینی
تمامی زندگیت تا ابد خواهد بود.
 
بدو، مانند خرگوش بدو
گودالی حفر کن،خورشید را فراموش کن
و در پایان هنگامی که کارت تمام شد
منشین،زمان آن است تا گودالی دیگر حفر کنی
 
برای زیاد زندگی کردن و بالا پرواز پرواز کردن
اگر فقط بر روی جریان ها سوار شوی
و بزرگترین موج را متعادل سازی
گردشت به سمت گودال اولیه است
 
Поставио/ла: masih У: Понедељак, 05/03/2012 - 10:12
Коментари