وقتی هشیاری صدام بزن (Call me when you're sober)

енглески

Call me when you're sober

 

(Chorus)
Don't cry to me
If you loved me
You would be here with me
You want me
Come find me
Make up your mind

Should I let you fall?
Lose it all?
So maybe you can remember yourself
Can't keep believing
We're only deceiving ourselves
And I'm sick of the lie
And you're too late

(Chorus)

Couldn't take the blame
Sick with shame
Must be exhausting to lose your own game
Selfishly hated
No wonder you're jaded
You can't play the victim this time
And you're too late

(Chorus)

You never call me when you're sober
You only want it cause it's over
It's over

How could I have burned paradise?
How could I - you were never mine

So don't cry to me
If you loved me
You would be here with me
Don't lie to me
Just get your things
I've made up your mind

Поставио/ла: Lidi93 У: Понедељак, 19/09/2011 - 20:01
See video
Try to align
превод на персијски

وقتی هشیاری صدام بزن

Верзије: #1#2

قسمت همخوانی
سر من داد نزن
اگه دوستم داشتی
اینجا با من بودی
اگه من رو میخوای
باید بیای و پیدام کنی
ذهنت رو آماده کن

باید بذارم سقوط کنی؟
همه چیز رو ببازی؟
اینطوری شاید خودت رو به یاد بیاری
دیگه نمیتونم باور کنم
ما فقط داریم خودمون رو گول میزنیم
حالم از دروغ به هم میخوره
خیلی دیر کردی

قسمت همخوانی

نمیتونستم سرزنش رو تحمل کنم
شماتت حالم رو به هم میزد
باختن بازی خودت باید خسته کننده باشه
به خاطر منافع خودت متنفر شدی
تعجبی نداره تو خسته ای
این بار نمیتونی قربانی رو به بازی بگیری
خیلی دیر کردی

قسمت همخوانی

تو هیچ وقت در حین هشیاریت من رو صدا نمیزنی
تو این رو میخوای فقط بخاطر اینکه تموم شده
تموم شده

چطور میتونم بهشت سوخته رو داشته باشم؟
چطور میتونم؟تو هیچوقت مال من نبودی

پس سر من داد نزن
اگه دوستم داشتی
ایجا با من بودی
به من دروغ نگو
فقط وسایلت رو جمع کن
من ذهنت رو آماده کردم

Поставио/ла: minuch У: Среда, 28/03/2012 - 18:25
захваљено 3 пута
Guests thanked 3 times
КорисникОбјављено пре
tina_alfideh3 године 19 недеља
1
Tahmineh.Evanescence3 године 34[1] недеље
1
Коментари