دیوونه از قفس پرید (Cuckoo)

превод на персијски

دیوونه از قفس پرید

Верзије: #1#2
احساس می کنم با یک مشکل بزرگ دست و پنجه نرم می کنم
انگار دارم کنترلمو از دست می دم.
...اونا می گن واسه خودم هم خطر دارم
قطار دیوونگی آماده ی حرکته
 
یه جور رفتار کن انگار نه انگار مشکلی پیش اومده
تو حق داری تو زندگیت بالا و پایین داشته باشی
حتی با شوک الکتریکی هم تمومش نمی کنم
چون اول و آخرش امشب شهر مال ما میشه
می خوام بزارم مخم آکبند بمونه مثه خل و چلا
از هر چی مرزه رد شم
پشت سرم هم نگاه نکنم
آب از سر ما گذشته
دیوونه شدیم و از این قفس هم پریدیم
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
من دیگه مفصلامو حرکت نمی دم
آمادم که برم
فقط وسایلتو جمع کن
قطار دیوونگی آماده ی حرکته
 
یه جور رفتار کن انگار نه انگار مشکلی پیش اومده
تو حق داری تو زندگیت بالا و پایین داشته باشی
حتی با شوک الکتریکی هم تمومش نمی کنم
چون اول و آخرش امشب شهر مال ما میشه
می خوام بزارم مخم آکبند بمونه مثه خل و چلا
از هر چی مرزه رد شم
پشت سرم هم نگاه نکنم
آب از سر ما گذشته
دیوونه شدیم و از این قفس هم پریدیم
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
 
این لباس طبیعی بودن رو از تنت خارج کن.( تظاهر بسه)
این لباس طبیعی بودن رو از تنت خارج کن.( تظاهر بسه)
 
از مرزها رد شو
آب از سر ما گذشته
دیوونه شدیم و از این قفس هم پریدیم
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
پارتی تا بندازنمون بیرون
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
 
Поставио/ла: Mahtab_Persian У: Недеља, 08/04/2012 - 19:53
захваљено 5 пута
Guests thanked 5 times
енглески

Cuckoo

 
Feels like I'm having a meltdown
It feels like I'm losing control
... They tell me I'm a danger to myself
Now the crazy train is ready to roll, Oh!
 
Walk that walk like you don't give a fuck
You've got a right to turn it up and get down
Electric shock no I can't get enough
Cause tonight we're taking over the town, hey
I wanna lose my mind like a maniac
And cross the line
Never looking back
We're on the loose
Getting crazy and we've gone cuckoo
Gonna party til they take us away
 
I'm swinging off of my hinges
I'm cocked and I'm ready to go
Just go on and pack up your things and
the crazy train is ready to roll, oh
 
Walk that walk like you don't give a fuck
You've got a right to turn it up and get down
Electric shock no I can't get enough
Cause tonight we're taking over the town, hey
I wanna lose my mind like a maniac
And cross the line
Never looking back
We're on the loose
Getting crazy and we've gone cuckoo
Gonna party til they take us away
 
Gotta get out of this straight jacket, whoa
Gotta get out of this straight jacket, whoa yeah
 
Cross the line
We're on the loose
Getting crazy and we've gone cuckoo
Gonna party til they take us away
Party til they take us away
Gonna party til they take us away
 
Поставио/ла: Anna Lee У: Понедељак, 12/03/2012 - 17:52
Last edited by Green_Sattva on Субота, 30/07/2016 - 20:04
Idioms from "Cuckoo"
Коментари