Први пут кад сам видео твоје лице (The First Time Ever I Saw Your Face )

енглески

The First Time Ever I Saw Your Face

The first time ever I saw your face
I thought the sun rose in your eyes
And the moon and the stars were the gifts you gave
To the dark and the endless skies, my love
 
And the first time ever I kissed your mouth
I felt the earth move in my hand
Like the trembling heart of a captive bird
That was there at my command, my love
 
And the first time ever I lay with you
I felt your heart so close to mine
And I knew our joy would fill the earth
And last till the end of time my love
 
The first time ever I saw your face
Your face
 
Поставио/ла: Gavrilo Došen У: Четвртак, 15/12/2011 - 00:30
Last edited by crimson_antics on Петак, 28/06/2013 - 00:57
videoem: 
Align paragraphs
превод на српски

Први пут кад сам видео твоје лице

Први пут кад сам видео твоје лице
Помислио сам да је сунце изашло у твојим очима
А да су месец и звезде поклони које си дала
Тамном и бескрајном небу, моја љубави
 
А први пут кад сам ти пољубио усне
Осетио сам да се Земља померила у мојој руци
Као уздрхтало срце заробљене птице
Чији сам господар, моја љубави
 
И први пут кад сам легао с тобом
Осетио сам да ти је срце тако близу моме
И знао сам да ће наша срећа испунити свет
И трајати до краја времена, моја љубави
 
Први пут кад сам видео твоје лице
Твоје лице
 
(превео Гаврило Дошен)
 
Поставио/ла: Gavrilo Došen У: Четвртак, 15/12/2011 - 00:31
Коментари аутора:

Превео Гаврило Дошен

Више превода за "The First Time Ever I Saw Your Face "
енглески → српски - Gavrilo Došen
Коментари