ابله روی تپه

енглески

Fool on the hill

Lyrics removed on request of copyright owners

Видео снимак
See video
Try to align
персијски

ابله روی تپه

روز از پی روز , تنها روی تپه

مرد با پوزخندی ابلهانه , کاملا ساکت

اما هیچ کس مشتاق شناختنش نیست

آن ها او را فقط یک احمق می بینند

و او هیچ وقت پاسخی – اعتنایی – نمی دهد

اما ابله تپه نشین

پایین آمدن خورشید را می بیند

و چشمانش

دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند

در راه , سرش افراشته در میان ابرها

مرد هزار صدا صحبت می کند , قاطع و بلند

اما هیچ کس به او گوش نمی دهد

یا به آواهایی که سر می دهد

و او انگار هیچ وقت پی نمی برد

اما ابله تپه نشین

پایین آمدن خورشید را می بیند

و چشمانش

دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند

انگار هیچ کس دوستش ندارد

می توانند بگویند که در پی چه کاری ست

و او هیچ گاه احساساتش را نشان نمی دهد

اما ابله تپه نشین

پایین آمدن خورشید را می بیند

و چشمانش

دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند

هیچ وقت به آن ها گوش نمی دهد

او می داند که دیوانه , آن هایند

آن ها دوستش ندارند

اما ابله تپه نشین

پایین آمدن خورشید را می بیند

و چشمانش

دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند

Поставио/ла: Another One У: Четвртак, 08/03/2012 - 08:15
4
Ваша оцена: None Просек: 4 (Гласова: 1)
КорисникОбјављено пре
leila_persian_girl3 године 2[1] недеље
4
Коментари