یخ زده (Frozen)

енглески

Frozen

You only see what your eyes want to see
How can life be what you want it to be
You're frozen
When your heart's not open

You're so consumed with how much you get
You waste your time with hate and regret
You're broken
When your heart's not open

Mmmmmm, if I could melt your heart
Mmmmmm, we'd never be apart
Mmmmmm, give yourself to me
Mmmmmm, you hold the key

Now there's no point in placing the blame
And you should know I suffer the same
If I lose you
My heart will be broken

Love is a bird, she needs to fly
Let all the hurt inside of you die
You're frozen
When your heart's not open

Mmmmmm, if I could melt your heart
Mmmmmm, we'd never be apart
Mmmmmm, give yourself to me
Mmmmmm, you hold the key

Last edited by Fary on Четвртак, 05/11/2015 - 18:52
See video
Try to align
превод на персијски

یخ زده

تو تنها چیزی را میبینی که چشمانت میخواهند ببینند
چگونه زندگی میتواند چیزی باشد که تو میخواهی
تو بخ زده ای
زمانی که قلبت بسته است.

هر چه را که بدست آوزی مصرف میکنی
تو زمانت را با تنفر و پشیمانی تلف میکنی
تو ویران شده ای
زمانی که قلبت بسته است

هممممم اگر میتوانستم قلبت را ذوب کنم
هممممم هرگز از هم جدا نمیشدیم
هممممم خودت را به من بده
هممممم کلید دست تو است

اکنون جایی برای سرزنش نیست
و باید بدانی که من هم زجر میکشم
اگر تو را از دست بدهم
قلبم خواهد شکست

عشق مانند یک پرنده است، باید پرواز کند
بگذار تمام درد در درونت بمیرد
تو یخ زده ای
زمانی که قلبت بسته است

هممممم اگر میتوانستم قلبت را ذوب کنم
هممممم هرگز از هم جدا نمیشدیم
هممممم خودت را به من بده
هممممم کلید دست تو است

Поставио/ла: Felicita У: Субота, 14/08/2010 - 07:00
захваљено 9 пута
Guests thanked 9 times
Коментари