Goldfrapp - текстови

goldfrapp.jpg
ТекстовиПреводиЗахтеви
Annabel енглески
Tales of Us
француски
Clay енглески
Tales of Us
француски
Crystalline Green енглески
Black Cherry
италијански
Deer Stop енглески
Felt Mountain
италијански
турски
Drew енглески
Tales of Us
француски
Eat Yourself енглескииталијански
Fly Me Away енглески
Supernature
италијански
италијански
Forever енглески
Black Cherry
италијански
Happiness енглески
Seventh Tree
шпански
Human енглески
Felt Mountain
италијански
турски
француски
Hunt енглески
Head First
турски
Let It Take You енглески
Supernature
италијански
италијански
Little Bird енглески
Seventh Tree
Tongan
италијански
Lovely 2 C U енглески
Supernature
италијански
Lovely Head енглески
Felt Mountain
италијански
турски
француски
Monster Love енглескииталијански
Ooh La La енглески
Supernature
италијански
италијански
Pilots енглески
Felt Mountain
италијански
Road To Somewhere енглески
Seventh Tree
италијански
Rocket енглески
Head First
Shiny And Warm енглески
Head First
шпански
Slide In енглески
Supernature
италијански
шпански
Strict Machine енглески
Charmed soundtrack
италијански
Time Out From World енглескииталијански
Utopia енглески
Felt Mountain
италијански
португалски
турски
турски
шпански
We Radiate енглески
Vampire Diaries, The soundtrack
италијански
Коментари