نمی توانم مجبورت کنم عاشقم باشی (I Can't Make You Love Me)

превод на персијски

نمی توانم مجبورت کنم عاشقم باشی

چراغها را خاموش کن
تخت را به زیر بیار
این صداهای درون سرم را خاموش کن
با من دراز بکش
به من هیچ دروغی نگو
فقط مرا نزدیک خودت نگاه دار
سرپرستی نکن
مرا سرپرستی نکن
 
نمی توانم مجبورت کنم عاشقم باشی اگر که نیستی
نمی توانی کاری کنی قلبت چیزی را که نمی تواند حس کند
اینجا در تاریکی . در این ساعات نهایی
من قلبم را کنار می گذارم
و قدرت را حس خواهم کرد ولی تو نخواهی کرد
نخواهی کرد
نمی توانم مجبورت کنم عاشقم باشی
وقتی که نیستی
وقتی که نیستی
 
چشمانم را خواهم بست
سپس نخواهم دید
عشقی که احساس نمی کنی
وقتی مرا نگاه می داری
صبح خواهد رسید
و کار درست را انجام خواهم داد
فقط تا آن موقع به من بده
تا وقتی که از این دعوا دست بکشم
و از این دعوا دست خواهم کشید
 
نمی توانم مجبورت کنم عاشقم باشی اگر که نیستی
نمی توانی کاری کنی قلبت چیزی را که نمی تواند حس کند
اینجا در تاریکی . در این ساعات نهایی
من قلبم را کنار می گذارم
و قدرت را حس خواهم کرد ولی تو نخواهی کرد
نخواهی کرد
نمی توانم مجبورت کنم عاشقم باشی
وقتی که نیستی
وقتی که نیستی
 
Поставио/ла: Honyeh У: Петак, 30/03/2012 - 14:10
захваљено 20 пута
КорисникTime ago
sadafs4 године 31 недеља
Guests thanked 19 times
енглески

I Can't Make You Love Me

Turn down the lights
Turn down the bed
Turn down these voices inside my head
Lay down with me
Tell me no lies
Just hold me close
Don't patronize
Don't patronize me
 

Више

Коментари