جولیا (Julia)

превод на персијски

جولیا

جولیا
چشمانت چون فرشتگان است
صورتی زیبا و شیرین داری
و قلبت بی ریاست
جولیا
اما عشقت شکننده است
عشق تو چونان رویایی زیباست
اما آمیخته به رنج است
 
جولیا
دوستت دارم و میفهممت
سخت در پیله ی خود رفتم
سخت عجیب چرا که تو ...
جولیا
اینگونه با لبخند تلخت
به باد نسیان و فراموشی نسپار
خاطراتی که با تو خلق کردم را
 
جولیا
دوستت دارم و میفهممت
سخت در پیله ی خود رفتم
سخت عجیب چرا که تو ...
جولیا
اینگونه با لبخند تلخت
به باد نسیان و فراموشی نسپار
خاطراتی که با تو خلق کردم را
 
جولیا
دوستت دارم و میفهممت
سخت در پیله ی خود رفتم
سخت عجیب چرا که تو ...
جولیا
اینگونه با لبخند تلخت
به باد نسیان و فراموشی نسپار
خاطراتی که با تو خلق کردم را
 
جولیا
اینگونه با لبخند تلخت
به باد نسیان و فراموشی نسپار
خاطراتی که با تو خلق کردم را
 
جولیا
 
Поставио/ла: m.r.sameti У: Четвртак, 12/01/2017 - 10:47
Извор превода:
италијански

Julia

Julia
hai gli occhi di un angelo,
un volto dolcissimo
ma non hai forse un cuor
Julia
l'amore tuo fragile
è un sogno bellissimo,
ma è legato al dolor
 

Више

Tony Dallara: Top 6
Коментари