شب (La Noche)

превод на персијски

شب

شب بود که عشقت به من فرودآمد
و یک روز روشن ترکم کرد
نفرین بر آن خورشید که گرفت
قسم های تو و اعتماد مرا
 
روزها عشقت مرا به کینه وا می دارد
و شب آتش کینه ام را سرد می کند
چرا که با حضورش به من می گوید
که بدون عشق تو هیچم
 
شب
مرا باز می گرداند
به جنون
 
شب تشویشم را تسکین می دهد
چرا که به تو امیدوار و بر تو معتقدم
آن که اینگونه بی ترحم شکنجه ام می کند
برای من همه چیز است
 
شب را به رویای دیروزها سر می کنم
و چون بیداری می رسد
ناخواسته نفرینت می کنم
چنین به اندازه اندوه خود دوستت دارم
 
شب
مرا باز می گرداند
به جنون
 
شب تشویشم را تسکین می دهد
چرا که به تو امیدوار و بر تو معتقدم
آن که اینگونه بی ترحم شکنجه ام می کند
برای من همه چیز است
 
شب را به رویای دیروزها سر می کنم
و چون بیداری می رسد
ناخواسته نفرینت می کنم
چنین به اندازه اندوه خود دوستت دارم
 
شب
مرا باز می گرداند
به جنون
 
کینه ام بیهوده دلیری می کند
روزها در انتظار که از تو متنفر باشم
اما شب می رسد و یادم می آورد
که بدون عشقت هیچم
 
شب
مرا باز می گرداند
به جنون
به جنون
 
Поставио/ла: chayshirin У: Петак, 23/12/2011 - 10:08
шпански

La Noche

videoem: 
Више превода за "La Noche"
шпански → персијски - chayshirin
Коментари