Prefixul „în” sau „îm” în limba română

Чланак о румунски
Написано на: 
Keywords: 
Посвећено језику румунски

Prefixul „îm” se folosește înaintea literelor P sau B:
îmbogățit, împuținat, împlinit, împotriva, împreună, împiedica, îmbibat, îmbătat etc.

Prefixul „în” se folosește în celelalte situații:
înnegrit, întinat, înapoiat, întotdeauna, încrezut, înălbit, îngălbenit, întortocheat, îndrituit, îndreptățit, îndrăgostit etc.

Коментари