آهنگ عاشقانه (Lovesong)

енглески

Lovesong

Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am home again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am whole again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am young again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am fun again
 
However far away I will always love you
However long I stay I will always love you
Whatever words I say I will always love you
I will always love you
 
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am free again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am clean again
 
However far away I will always love you
However long I stay I will always love you
Whatever words I say I will always love you
I will always love you
 
Поставио/ла: purplelunacy У: Субота, 26/03/2011 - 13:51
Last edited by atheros on Понедељак, 03/10/2016 - 12:08
videoem: 
Align paragraphs
превод на персијски

آهنگ عاشقانه

هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی احساس کنم که دوباره خونه ام
هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی احساس کنم که دوباره کامل شدم
هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی احساس کنم دوباره جوون شدم
هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی احساس کنم که دوباره داره بهم خوش میگذره
 
هر چقدر هم ازم دور باشی همیشه دوستت خواهم داشت
هر چقدر هم که پیشت بمونم بازهم دوستت خواهم داشت
هرچی بگم بازهم دوستت خواهم داشت
همیشه دوستت خواهم داشت
 
هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی احساس کنم دوباره آزاد و رها هستم
هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی که دوباره احساس پاکی کنم
 
هر چقدر هم ازم دور باشی همیشه دوستت خواهم داشت
هر چقدر هم که پیشت بمونم بازهم دوستت خواهم داشت
هرچی بگم بازهم دوستت خواهم داشت
همیشه دوستت خواهم داشت
 
Поставио/ла: leila_persian_girl У: Уторак, 13/03/2012 - 17:42
Коментари аутора:

Really Lovely! :-)

Коментари