ستاره بامدادی

немачки

Morgenstern

Sie ist hässlich, dass es graut
Wenn sie in den Himmel schaut
Dann fürchtet sich das Licht
Scheint ihr von unten in's Gesicht

So muss sie sich am Tag verstecken
Wer will das Licht doch nicht erschrecken
Lebt im Schatten bis der Schein vergeht
Sieht einen Stern sie nicht prangen und fleht
Meine Schönheit auf die Wangen

Morgenstern ach, scheine
Auf das Antlitz mein
Wirf ein warmes Licht
Auf mein Ungesicht
Sag mir ich bin nicht alleine

Hässlich, du bist hässlich
Du, du bist hässlich

Ich bin allein zur Nacht gegangen
Die späten Vögel nicht mehr sangen
Sah' Sonnenkinder im Gewimmel
Und so lief ich in den gestörten Himmel

Morgenstern ach, scheine
Auf die liebste meine
Wirf ein warmes Licht
Auf ihr Ungesicht
Sag ihr sie ist nicht alleine

Morgenstern ach, scheine
Auf die Seele meine
Wirf ein warmes Licht
Auf sein Herz das bricht
Sag ihr, dass ich weine

Denn du, du bist hässlich
Du bist einfach hässlich

Der Mensch ist doch ein Augentier
Schöne Dinge wünsch' ich mir
Doch du, du bist nicht schön, nein

Morgenstern ach, scheine
Auf die liebste meine
Wirf ein warmes Licht
Auf ihr Ungesicht
Sag ihr sie ist nicht alleine

Und der Stern will scheinen
Auf die liebste meine
Wärmt die Brust mir geht
Wo das Leben schlägt
Mit dem Herzen sie
Sie ist wunderschön

Поставио/ла: citruswind У: Петак, 12/11/2010 - 04:50
Last edited by crimson_antics on Среда, 22/01/2014 - 17:44
See video
Try to align
персијски

ستاره بامدادی

و دختریست بسیار زشت و وقتی تاریک میشود
همان موقعی که او به آسمان نگاه میکند
بعد از موقعی که نور گریخته
ستاره به به صورتش درآن پائین میتابد
زیرا که باید روزها مخفی باشد
زیرا نمیخواهد زشتی اش نور را نیز بترساند
توی سایه ها سپری میکند تا اینکه افتاب محو بشود
و ستاره ایی میبینه درخشان در هاله ای چشمکزن و دعا میکنه
زیبایی را بر چهره ام به نگار

ستاره بامدادی بدرخش
بر این چهره ام
قالبی از نوری گرم
بتابان بر این چهره ترسیده ام
بگو که تنها نیستم
زشتی،تو زشتی(خطاب به خود)

تنها در شب میروم
پرنده های شامگاهی نیز خاموش شده اند
ازدحام فرزندان خورشید را دیده ام(فروغ های خورشید)
وبسوی اسمان ستاره باران فریاد کشیده ام

ستاره بامدادی بدرخش
از زبان ستاره:به چهره دوستدارم میتابم
نقشی از نوری گرم
بر چهره ترسیده اش میزنم
بگو او را که او تنها نیست

ستاره بامدادی بدرخش
به این روان من بتاب
قالبی از نور گرم بریز
بر قلبی که درآستانه شکستن است
به او بگو که گریه نمیکنم
زیرا که تو،زشتی
در یک کلام تو زشتی
انسانها مخلوقاتی ظاهربین اند
چیزهای زیبا را فقط میخواهند
اما تو،زیبا نیستی،نه

بند زیر اززبان داستان گو گفته میشه:
ستاره بامدادی بدرخش
به چهره کسی که دوستش دارم
نقشی بزن از نوری گرم
بر آن چهره ترسیده اش
بگویش که تنها نیست

ستاره میخواهد که بدرخشد
به چهره کسی که دوستش دارم
سینه ام را گرم میکند و تکان میدهد
آنجا که زندگی می تپد(قلب)
تا ببیند که او مانند قلبش
زیبا شده!

-_-با تشکر از Incognito -_-

Поставио/ла: esther_ster У: Четвртак, 05/04/2012 - 11:38
захваљено 2 пута
Guests thanked 2 times
Коментари