برای اینکه تو داری می روی (Parce que tu pars)

француски

Parce que tu pars

 

Tout ne rime à rien
Quand on n'a même plus peur
Toutes les raisons de rester sont les leurs
Rien ne te retient, surtout pas le bonheur
Que tu ne cherches plus, c'est plus l'heure

Je suis là pour ne pas regretter l'absence
Des mots et des liens qui empêchent le silence
Dis-moi s'il te plaît ce qu'on verra trop tard
Le dernier aveu est-il ce regard ?

Parce que tu pars
Parce que tu pars
On restera brisés devant l'irréparable
Parce que tu pars
Parce que tu pars
On étreindra tout contre soi l'intolérable
Parce que tu pars

Jure le que cet échec
N'est pas ton avenir
Ce qui t'aura pris la tête
Oublie-le pour te choisir
Et si tu veux bien
On cassera la gueule
A ce coup du destin
Qui rend seul

Parce que tu pars
Parce que tu pars
On restera brisés devant l'irréparable
Parce que tu pars
Parce que tu pars

On éteindra tout contre soi l'intolérance
Parce que tu pars
Parce que tu pars
Parce que tu pars
Parce que tu pars
On questionnera chaque journée inévitable
Parce que tu pars
Parce que tu pars
On éteindra tout contre soi l'intolérance
Parce que tu pars

Parce que tu...

Try to align
превод на персијски

برای اینکه تو داری می روی

Верзије: #1#2#3

همه چیز بیهوده به نظر می رسد
هنگامی که ما دیگر حتی نمی ترسیم
همه ی دلایل،برای ماندن خودمان
هیچ چیز تورا بر نمی گرداند،بالاتر از همه شادی نیست
زمانی که دیگر جست و جو نمی کنی،وقت تمام شد

من اینجا نیستم برای پشیمانی نبودن
کلمات و پیوندها که مانع سکوت می شد
لطفا به من بگو چه چیزی را بسیار دیر دیدی
آیا آخرین اعتراف این گونه است

برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
ما شکسته باقی خواهیم ماند پیش از آن که جبران شود
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
ما به طور تحمل ناپذیری نزدیک هستیم
برای اینکه تو داری می روی

قسم بخور که این درماندگیست
آیا آینده ی تو نیست؟
چه چیزی در سرت داری
فراموش کن که تو را انتخاب کند
و اگر بخواهی
چهره را خواهی شکست
ای سرنوشت ماست
که تنها باشیم

برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
ما شکسته باقی خواهیم ماند پیش از آن که جبران شود
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی

سرنوشت می وزد و می گوید که تنها هستم
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
هر روز گریز ناپذیری یک پرسش است
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه تو داری می روی
ما به طور تحمل ناپذیری نزدیک هستیم
برای اینکه تو داری می روی
برای اینکه...

Поставио/ла: masih У: Уторак, 23/08/2011 - 07:43
захваљено 10 пута
КорисникTime ago
mehrnoush2 године 15 недеља
Guests thanked 9 times
Молимо, помозите овом преводу: "Parce que tu pars"
КорисникОбјављено пре
mahsa4 године 13 недеља
5
Коментари