Съвършено непознати (Perfect Strangers)

енглески

Perfect Strangers

Can you remember, remember my name?
As I flow through your life
A thousand oceans I have flown
Oh, and cold, cold spirits of ice
All my life
I am the echo of your past
 
I am returning the echo of a point in time
Distant faces shine
A thousand warriors I have known
And laughing as the spirits appear
All your life shadows of another day
 
And if you hear me talking on the wind
You've got to understand
We must remain perfect strangers
 
I know I must remain inside this silent well of sorrow
 
A strand of silver hanging through the sky
Touching more than you see
The voice of ages in your mind
Is aching with the dead of the night
Precious life
Your tears are lost in falling rain
 
And if you hear me talking on the wind
You've got to understand
We must remain Perfect Strangers
 
Поставио/ла: angelia2041 У: Понедељак, 27/12/2010 - 14:47
Last edited by Hansi K_Lauer on Недеља, 09/04/2017 - 01:48
Align paragraphs
превод на бугарски

Съвършено непознати

Помниш ли, помниш ли името ми?
Докато преминавам през живота ти
Хиляди океани съм прелетял
О, и студеният дух на леда
През целия си живот съм бил ехо на твоето минало
 
Връщам ехото на определен момент във времето
Някогашните лица проблясват
Хиляда бойци, които съм познавал
Смея се докато духовете се появяват
Целия ти живот Сенки на друг ден
 
И ако чуеш думите ми по вятъра
Трябва да разбереш
Трябва да останем Съвършено непознати
 
Знам, че трябва да остана в безмълвния кладенец на тъгата
 
Нишка сребро виси през небето
Докосва повече отколкото виждаш
Гласът на вековете в ума ти
Те измъчва посреднощ
Скъпоценен живот
Сълзите ти се губят в падащия дъжд
 
И ако чуеш думите ми по вятъра
Трябва да разбереш
Трябва да останем Съвършено непознати
 
Поставио/ла: Misholinchi У: Недеља, 25/09/2011 - 18:25
Added in reply to request by sleipnir
Коментари
sleipnir    Недеља, 25/09/2011 - 19:18

Понеже аз давам заявката,се чувствам длъжен да дам мнение.
Дори и за похвала,въпреки,че вие знаете повече..
Не се ли обаждам,то все едно не съм оценил труда ви.
Браво !

Misholinchi    Недеља, 25/09/2011 - 19:32

Хаха, не се притеснявай и продължавай да даваш заявки Wink smile Ние (съжалявам, че говоря от името на повече хора) ще действаме!