Sabaton - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
1648 (English)енглески
Carolux Rex
италијански
немачки
руски
српски
украјински
фински
француски
холандски
чешки
шведски
шпански #1 #2
1648 (Svenska)шведски
Carolux Rex (Svenska)
енглески #1 #2
италијански
немачки
40:1енглески
The Art of War
италијански
мађарски
немачки
руски
украјински
фински
француски
хрватски
шведски
шпански
7734енглески
Metalizer
персијски
српски
француски
шведски
A Lifetime of Warенглески
Carolux Rex
мађарски
немачки
српски
турски
украјински
фински
француски
шведски
шпански
A Light in the Blackенглески
Attero Dominatus
мађарски
немачки
руски
српски
турски
француски
шведски
шпански
Aces In Exileенглески
Coat Of Arms (2010)
грчки
руски
украјински
фински
хрватски
шведски
Angels Callingенглески
Attero Dominatus
српски
фински
шведски
шпански
Attero Dominatusенглески
Attero Dominatus
италијански
мађарски
персијски
пољски
руски
српски
турски
украјински
француски
хрватски
шведски
шпански
латински
Back in Controlенглески
Attero Dominatus
румунски
српски
турски
украјински
шведски
Birds Of Warенглески
Metalizer (2007)
индонежански
фински
шведски
Blood of Bannockburnенглески
The Last Stand (2016)
пољски
руски
украјински
шведски
шпански
Burn Your Crossesенглески
Fist For Fight
Tongan
фински
Camouflage - Bonusенглески
The Last Stand
персијски
шведски
Carolus Rex (english version)енглески
Carolus Rex
грчки
мађарски
немачки
руски
српски
турски
украјински
фински
француски
холандски
шведски
шпански #1 #2
Carolux Rex (Swedish)шведски
Carolux Rex (Swedish)
енглески
италијански
немачки
руски
Cliffs of Gallipoliенглески
The Art of War
мађарски #1 #2
пољски
српски
турски
фински
француски
шведски
шпански
Coat of Armsенглески
Coat of Arms
мађарски
руски
шведски
Counterstrikeенглески
Primo Victoria
шведски
Diary Of An Unknown Soldierенглески
The Last Stand
мађарски
шведски
En Livstid I Krigшведски
Carolux Rex (Swedish)
дански
енглески
исландски
италијански
мађарски
немачки #1 #2
португалски
словачки
фински
француски
холандски
шпански
Endless Nightsенглески
Fist For Fight
руски
Ett Slag Färgat Röttшведски
Carolux Rex (Swedish)
енглески #1 #2
италијански
немачки
украјински
Far from the Fameенглески
Heroes
пољски
руски
шведски
Firestormенглески
The Art of War
турски
фински
шведски
Ghost Divisionенглески
The Art of War (track 02)
грчки
италијански
мађарски
немачки
румунски
турски
фински
шведски
шпански #1 #2
Glorious Landенглески
The Art of War Re-Armed
шведски
Gott mit uns (English version)енглески
Carolus Rex (2012)
грчки
мађарски
руски #1 #2
српски
турски
француски
шведски
Gott mit uns (Swedish version)шведски
Carolus Rex
енглески
италијански
немачки
турски
руски
Hail to the Kingенглески
Fist For Fight
руски
шведски
Hearts Of Ironенглески
Heroes
немачки
пољски
руски
турски
француски
шведски
Hellriderенглески
Fist For Fight
шведски
Hill 3234енглески
The Last Stand
руски
украјински
In the Army Nowенглески
Carolux Rex
бугарски
турски
шведски
шпански
In the Name of Godенглески
Attero Dominatus
азерски
арапски
грчки
италијански
немачки
персијски
пољски
румунски
руски
турски
фински
француски
шведски
шпански
Inmate 4859енглески
Heroes
мађарски
Into The Fireенглески
Primo Victoria
немачки
фински
шведски
Jawbreakerенглески
Metalizer
шведски
Karolinens Bönшведски
Carolux Rex (Swedish)
енглески
италијански
немачки
Turkish (Anatolian dialects)
Killing Groundенглески
Carolux Rex
турски
шведски
Konungens Likfärdшведски
Carolux Rex (Swedish)
енглески
италијански
немачки
турски
француски
Last Dying Breathенглески
The Last Stand (2016)
немачки
персијски
пољски
руски
српски #1 #2
турски
шведски
Lejonet Från Nordenшведски
Carolux Rex (Swedish)
енглески
италијански
латински
немачки
француски
Long Live the Kingенглески
Carolux Rex
Tongan
латински
мађарски
немачки
пољски
руски
српски
турски
фински
француски
холандски
шведски
шпански
Man Of Warенглески
Heroes (2014)
фински
шведски
Masters of the Worldенглески
Fist For Fight
фински
шведски
Metal Crüeенглески
Attero Dominatus
руски
фински
шведски
Metal Machineенглески
Primo Victoria
италијански
фински
шведски
румунски
Metal Ripperенглески
Coat of Arms
фински
шведски
Metalizerенглески
Fist For Fight
Midwayенглески
Coat of Arms
фински
француски
шведски
Night Witchesенглески
Heroes
немачки
румунски
руски
шведски
No Bullets Flyенглески
Heroes
турски
украјински
Nuclear Attackенглески
Attero Dominatus
персијски
турски
шведски
шпански
Panzer Battalionенглески
Primo Victoria
руски
шведски
Panzerkampfенглески
The Art of War
италијански
мађарски
немачки
српски
турски
шведски
шпански
Poltavaшведски
Carolus Rex (2012)
енглески
Poltava (English)енглески
Carolux Rex
руски
турски
холандски
шведски
Poltava (Swedish)шведски
Carolux Rex (Swedish)
енглески #1 #2
италијански
немачки
руски
Primo Victoriaенглески
Primo Victoria (2005)
грчки
италијански
мађарски
немачки #1 #2
португалски
румунски
руски
српски #1 #2
турски
фински
холандски #1 #2
шведски
казачки
латински
Purple Heartенглески
Primo Victoria
румунски
турски
шведски
Reign of Terrorенглески
Primo Victoria
шведски
Resist and Biteенглески
Heroes
литвански
немачки
турски
хрватски
шведски
шпански
Rise of Evilенглески
Attero Dominatus
грчки
мађарски
немачки
персијски
румунски
српски
турски
фински
шведски
шпански #1 #2
арапски
Rorke's Driftенглески
The Last Stand
српски
шведски
Ruina Imperiiшведски
Carolux Rex (Swedish)
енглески #1 #2
италијански
летонски
мађарски
немачки
турски
шпански
руски
Saboteursенглески
Coat of Arms
шведски
Screaming Eaglesенглески
Coat of Arms
украјински
фински
шведски
румунски
Shadowsенглески
Fist For Fight
Shiroyamaенглески
The Last Stand (2016)
италијански
мађарски
пољски
српски
украјински
холандски
шведски
шпански
арапски
Smoking Snakeенглески
Heroes
португалски
шведски
Soldier of 3 Armiesенглески
Heroes
српски
фински
шведски
Spartaенглески
The Last Stand (2016)
грчки
латински
персијски
српски
турски
шведски
румунски
Speederенглески
Metalizer
Stalingradенглески
Primo Victoria
српски
шведски
Swedish Pagansенглески
The Art of War (2008)
мађарски
руски
српски
турски
фински
шведски
Talvisotaенглески
The Art of War
руски
украјински
фински
шведски
The Art of Warенглески
The Art of War
грчки
мађарски
руски
српски
фински
шведски
The Caroleans Prayerенглески
Carolux Rex
мађарски
фински
шведски
шпански
The Final Solutionенглески
Coat Of Arms
грчки
мађарски
немачки
румунски
руски
турски #1 #2
фински
француски
хрватски
шведски
шпански
The Hammer Has Fallenенглески
Fist For Fight
српски
турски
фински
шведски
The Last Battleенглески
The Last Stand
немачки
персијски
српски
украјински
шведски
шпански
The Last Standенглески
The Last Stand (2016)
грчки
латински
мађарски
немачки
пољски
српски
турски
украјински
шведски
шпански
румунски
The Lion From the Northенглески
Carolux Rex
африканс
латински
немачки
руски
турски
филипински
холандски
шведски
шпански #1 #2
The Lost Battalionенглески
The Last Stand (2016)
грчки
италијански
мађарски
немачки
руски
турски
шведски
шпански
румунски
The Price of a Mileенглески
The Art of War (track 11)
мађарски
немачки
румунски
руски
српски
фински
хрватски
шведски
Thundergodsенглески
Metalizer
Thunderstormенглески
Fist For Fight
To Hell and Backенглески
Heroes
арапски
бугарски
латински
немачки
румунски
руски
српски
турски
фински
хрватски
шведски
шпански
Twilight of the Thunder Godенглески
Carolux Rex
мађарски
немачки
српски
турски
фински
холандски #1 #2
шведски
шпански
Unbreakableенглески
The Art of War
фински
шведски
Union (Slopes Of St. Benedict)енглески
The Art of War
италијански
мађарски
шведски
Uprisingенглески
Coat of Arms
немачки
пољски
руски
српски
шведски
We burnенглески
Attero Dominatus
мађарски
српски
турски
фински
шведски
шпански
Wehrmachtенглески
Coat of Arms
мађарски
немачки
француски
шведски
White Deathенглески
Coat of Arms
мађарски
српски
турски
фински
холандски
шведски
шпански
Winged Hussarsенглески
The Last Stand (2016)
турски
шведски
Wolfpackенглески
Primo Victoria
мађарски
немачки
руски
турски
шведски
српски
Коментари