Отвратена и уморена (Sick & Tired)

енглески

Sick & Tired

My love is on the line
My love is on the line
My love is on the line
My love is on the line
 
A little late for all the things you didn't say
I'm not sad for you
But I'm sad for all the time I had to waste
'Cause I learned the truth
Your heart is in a place I no longer wanna be
I knew there'd come a day
I'd set you free
'Cause I'm sick and tired
Of always being sick and tired
 
[Chorus:]
Your love isn't fair
You live in a world where you didn't listen
And you didn't care
So I'm floating
Floating on air
 
Oh.. yeah...
 
No warning of such a sad song
Of broken hearts
My dreams of fairy tales and fantasy, oh
Were torn apart
I lost my peace of mind
Somewhere along the way
I knew there's come a time
You'd hear me say
I'm sick and tired
Of always being sick and tired
 
[Chorus 2x]
 
My love is on the line
My love is on the line
My love is on the line
My love is on the line
 
My love is on the line
 
[Chorus]
 
videoem: 
Align paragraphs
превод на бугарски

Отвратена и уморена

Любовта ми е на границата
Любовта ми е на границата
Любовта ми е на границата
Любовта ми е на границата
 
Малко късно е вече за неизказаните думи
Не съм тъжна заради теб,
а заради всичкото време което изгубих,
защото научих истината .
Твоето сърце е там,където аз не искам повече да бъда
Знаех,че ще доиде денят в който
ще трябва да те оставя да си идеш
Защото съм отвратена и уморена от факта
да бъда винаги отвратена и уморена
 
Припев:
Любовта ти не е честна
Живееш в свят в който нито слушаш (някого)
нито пък ти пука (за някого)
Затова аз се нося
нося се по въздуха
 
О...да...
 
Няма предупреждение
от толкова тъжна песен за разбити сърца...
Мечтите ми за вълшебни приказки и фантазии
бяха разкъсани на парчета
Загубих душевния си мир някъде по пътя
Знаех,че ще дойде времето когато
ще ме чуеш да казвам:
Аз съм отвратена и уморена от факта
да бъда винаги отвратена и уморена
 
(Припев: х2 )
 
Любовта ми е на границата
Любовта ми е на границата
Любовта ми е на границата
Любовта ми е на границата
 
Любовта ми е на границата
 
(Припев)
 
Поставио/ла: ladida-91 У: Уторак, 13/09/2011 - 19:11
Added in reply to request by sleipnir
Коментари
sleipnir    September 14th, 2011

Перфектно,както обикновено!