Soy Luna (OST) - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
A Bailarшпански
A rodar mi vidaшпански
Música en tí
бугарски
енглески
италијански
каталонски
мађарски
румунски #1 #2 #3
руски #1 #2
српски
француски #1 #2 #3 #4
хебрејски
холандски #1 #2
Alasшпански
Soy Luna
бугарски
енглески #1 #2
италијански #1 #2
каталонски
мађарски
немачки
португалски
румунски #1 #2
руски #1 #2
српски
турски #1 #2 #3
украјински
француски #1 #2 #3
хебрејски
холандски #1 #2
хрватски
Allá voyшпански
La vida es un sueño
бугарски
грчки
енглески
италијански
мађарски #1 #2 #3
немачки
румунски #1 #2
руски #1 #2
српски
турски
украјински
француски #1 #2 #3 #4
холандски
Alzo mi banderaшпански
La vida es un sueño
бугарски
енглески
мађарски
румунски
руски
српски
украјински
француски
холандски
Andaremosшпански
La vida es un sueño
бугарски
грчки
енглески
румунски
руски
српски
француски
холандски
италијански
турски
Aquí estoyшпански
La vida es un sueño
бугарски
грчки
енглески
италијански
немачки
румунски
руски
српски
украјински
француски
холандски
Caminoшпански
Soy Luna
бугарски
енглески
мађарски
немачки
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
Catch Me If You Canенглески
La vida es un sueño
бугарски #1 #2
мађарски
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски #1 #2
холандски
шпански #1 #2 #3
грчки
Chicas asíшпански
Música en tí
бугарски
енглески
румунски #1 #2
руски
српски
турски
украјински
француски #1 #2 #3
холандски #1 #2
грчки
Corazónшпански
Soy Luna
бугарски
енглески
мађарски
немачки
румунски
руски
српски
турски
украјински
француски #1 #2
холандски
Cuando bailoшпанскибугарски
енглески
немачки
румунски
руски
српски
украјински
француски
холандски
Cuenta conmigoшпански
La vida es un sueño
бугарски
енглески
мађарски
немачки
румунски
руски
српски
украјински
француски #1 #2
холандски
Eresшпански
Soy Luna
бугарски
грчки
енглески
италијански
мађарски
немачки
португалски
румунски #1 #2
руски #1 #2
српски
турски #1 #2
украјински
француски #1 #2 #3 #4 #5 #6
хебрејски
холандски
хрватски
Footlooseенглески
La vida es un sueño
бугарски
румунски
руски
српски
француски
холандски
мађарски
Fush, ¡Te vas!шпански
La vida es un sueño
бугарски
енглески
румунски
српски
турски
украјински
француски
Honey Funnyшпански
La vida es un sueño
бугарски
енглески
румунски
руски
српски
турски
француски
I Wanna Musicшпанскирумунски
I'd Be Crazyшпански
Soy Luna
бугарски
енглески #1 #2
мађарски
немачки
румунски
руски
српски
француски #1 #2
холандски
Адунаички
I've Got A Feelingшпански
La vida es un sueño
бугарски
енглески
румунски
руски
српски
француски
холандски
Invisiblesшпански
Soy Luna
бугарски
енглески
мађарски
немачки
румунски
руски #1 #2
српски
француски
холандски
La vida es un sueñoшпански
La vida es un sueño
бугарски
грчки #1 #2
енглески
мађарски #1 #2
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски #1 #2 #3
холандски
хрватски
Lindaшпански
La vida es un sueño
бугарски
грчки
енглески
италијански
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
Mano a manoшпанскиенглески
мађарски
румунски
руски
српски
француски #1 #2
Mírame a míшпански
Soy Luna
бугарски
грчки
енглески #1 #2
италијански #1 #2
мађарски
немачки
португалски
румунски #1 #2
руски
српски
украјински
француски #1 #2 #3 #4
хебрејски
холандски
Mitad y mitadшпански
La vida es un sueño
бугарски
грчки
енглески
румунски
руски
српски
турски
француски #1 #2
холандски
Música en tiшпански
Música en tí
бугарски
грчки
енглески
мађарски
немачки
румунски #1 #2 #3
руски
српски
турски
украјински
француски #1 #2 #3
холандски #1 #2
хрватски
Nada ni nadieшпански
Música en tí
бугарски
енглески
румунски
руски
српски
турски
украјински
француски #1 #2
холандски
Niet Te Stoppen [Alas]холандски
Soy Luna
енглески
румунски
француски
шпански
No te pido muchoшпански
La vida es un sueño
бугарски
грчки
енглески
италијански
румунски #1 #2
руски
српски
турски
француски #1 #2 #3
холандски
Nobody but youшпанскиенглески
немачки
румунски
руски
српски
турски
француски
Non arrenderti mai [Valiente]италијанскибугарски
енглески
немачки
румунски
руски
српски
турски
холандски
Piensoшпански
La vida es un sueño
бугарски
енглески
румунски
руски
српски
француски
Power of Musicsшпанскитурски
Princesaшпански
La vida es un sueño
бугарски
грчки
енглески #1 #2
мађарски
немачки
португалски
румунски
руски
српски
турски
француски #1 #2 #3 #4 #5
холандски
Prófugosшпански
Soy Luna
бугарски
енглески #1 #2
италијански
мађарски
немачки
румунски #1 #2
руски
српски
украјински
француски
холандски
турски
Qué más daшпански
Música en tí
енглески
румунски
руски #1 #2
српски
турски
француски #1 #2 #3 #4 #5
хебрејски
холандски
Sei Unicaиталијанскисрпски
Siempre juntosшпански
La vida es un sueño
бугарски
грчки
енглески
мађарски
немачки
португалски
румунски #1 #2 #3
руски #1 #2
српски
турски
француски #1 #2
холандски
Sientoшпански
Soy Luna
бугарски
грчки
енглески #1 #2 #3
италијански
мађарски
немачки #1 #2
румунски #1 #2
руски
српски
турски
украјински
француски #1 #2 #3 #4
холандски
Sin fronterasшпански
Música en tí
бугарски
енглески
румунски #1 #2
руски
српски
француски #1 #2
холандски
Sobre ruedasшпански
Soy Luna
бугарски
енглески #1 #2
италијански
мађарски
немачки
румунски #1 #2 #3
руски
српски
турски
француски #1 #2 #3
холандски
Sólo para tiшпански
La vida es un sueño
бугарски #1 #2
енглески
румунски #1 #2 #3
руски
српски
француски #1 #2 #3 #4
холандски
Solo tu [Qué más da]италијански
Soy Luna
енглески
румунски
руски
српски
турски
холандски
Strangerенглески
La vida es un sueño
бугарски
грчки
мађарски
немачки
румунски
руски #1 #2
српски
турски
француски #1 #2 #3
холандски
шпански #1 #2
Te perdíшпански
Power of music
Tengo un corazónшпански
Música en tí
бугарски
енглески
мађарски
румунски #1 #2
руски
српски
турски
француски
холандски
Tutto è possibile [Alas]италијанскибугарски
енглески
немачки
румунски
српски
турски
холандски
шпански
руски
Un destinoшпански
Soy Luna
бугарски
енглески
мађарски
немачки
румунски
руски
српски
турски
француски
холандски
Un mundo idealшпанскибугарски
румунски
руски
српски
француски
холандски
Valienteшпански
Soy Luna
бугарски
грчки
енглески
италијански
мађарски
немачки
португалски #1 #2
румунски #1 #2
руски
српски
турски #1 #2 #3
украјински
француски #1 #2 #3 #4
хебрејски
холандски
хрватски
Vives en míшпански
La vida es un sueño
бугарски
грчки
енглески #1 #2
италијански
румунски
руски
српски
транскрипција
француски #1 #2 #3
хрватски
португалски
Vueloшпански
Música en tí
бугарски
енглески
италијански
мађарски
румунски #1 #2
руски
српски
турски
француски #1 #2
холандски
хрватски
Yes, I Doенглески
La vida es un sueño
бугарски
грчки
немачки
румунски #1 #2
руски
српски
турски
француски
холандски
Yo quisieraшпански
La vida es un sueño
бугарски
енглески
италијански
румунски
руски
српски
турски #1 #2
француски #1 #2 #3 #4
¿Cómo me ves?шпански
La vida es un sueño
бугарски
грчки
енглески
мађарски
румунски #1 #2 #3 #4
руски
српски
турски #1 #2
украјински
француски #1 #2 #3
холандски
Коментари