Jedan večni osećaj - Jedna neraskidiva emocija (Un'emozione per sempre)

италијански

Un'emozione per sempre

Vorrei poterti ricordare così
con quel sorriso acceso d'amore
come se fosse uscita di colpo lì
un'occhiata di sole
Vorrei poterti ricordare lo sai
come una storia importante davvero
anche se ha mosso il sentimento che hai
solo un canto leggero
sto pensando a parole di addio
dando un dispiacere
ma nel deserto che lasciano dietro
se trovano da bere
 
Certi amori regalano
un'emozione per sempre
momenti che restano così
impressi nella mente
Certi amori ti lasciano
una canzone per sempre
parole che restano così
nel cuore della gente
 
Vorrei poterti dedicare di più
più di quel tempo che ti posso dare
ma nel mio mondo non ci sei solo tu
e perciò devo andare
Ci sono mari e ci sono colline
che voglio rivedere
ci sono amici che aspettano ancora me
per giocare insieme
 
Certi amori regalano
un'emozione per sempre
momenti che restano così
impressi nella mente
Certi amori ti lasciano
una canzone per sempre
parole che restano così
nel cuore della gente
nel cuore della gente!
 
Certi amori regalano
un'emozione per sempre
momenti belli che restano così
impressi nella mente
di quelli che restano così
nel cuore della gente
 
Поставио/ла: blackheartofgold У: Понедељак, 01/12/2008 - 16:14
videoem: 
Align paragraphs
превод на српски

Jedan večni osećaj - Jedna neraskidiva emocija

Želeo bih da mogu da te pamtim tako
sa tim osmehom probuđene ljubavi
kao da me je iznenada pronašao
jedan zrak sunca koji me posmatra
 
Želeo bih da mogu to da pamtim, znaš
kao jednu zaista važnu priču
čak i ako nestane emocija koje imaš
barem lagana pesma
 
Mislim na oproštajne reči
nekako sam razočaran
ali čak ako se ostave u pustinji
naći će način da utole žeđ
 
Neke ljubavi poklanjaju
jednu večnu emociju
trenutke koji ostaju
večni trag u našim mislima
neke ljubavi ostavljaju
večni trag u pesmi
reči koje ostaju na taj način
u srcima drugih ljudi
 
Želeo bih da ti posvetim više
više od ovog vremena koje ti mogu dati
ali u mom svetu ne postojiš samo ti
i zato moram da idem
tu su mora i doline
koje želim ponovo da vidim
tu su prijatelji koji me čekaju
da se igramo
 
Neke ljubavi poklanjaju
jednu večnu emociju
trenutke koji ostaju
večni trag u našim mislima
neke ljubavi ostavljaju
večni trag u pesmi
reči koje ostaju na taj način
u srcima drugih ljudi
 
Neke ljubavi ostavljaju
jednu neraskidivu emociju
 
Поставио/ла: maza У: Петак, 06/05/2011 - 10:33
Added in reply to request by DreamWork
Коментари