آنگاه که گیتارم به آرامی می گرید (While My Guitar Gently Weeps)

превод на персијски

آنگاه که گیتارم به آرامی می گرید

به تو می نگرم تا ببینم عشق را در تو خفته
آنگاه که گیتارم به آرامی می گرید
به زمین می نگرم که محتاج جاروست
درحالیکه هنوز گیتارم به آرامی می گرید
 
نمی دانم که چرا هیچکس به تو نگفت
که چگونه عشقت را فاش کنی
نمی دانم که چرا کسی جلویت را نگرفت
آنها تو را خریدند و فروختند
 
من به جهان می نگرم و می فهمم که درحال تغییر است
درحالیکه گیتارم به آرامی می گرید
ما باید از هر اشتباهمان پند بگیریم
هنوز هم گیتارم به آرامی می گرید
 
نمی دانم چگونه از مسیرت منحرف شدی
خیلی از مسیرت دور افتاده ای
نمی دانم چگونه از مسیرت منحرف شدی
هیچکس به تو هشدار نداد
 
به تو می نگرم تا ببینم عشق را در تو خفته
آنگاه که گیتارم به آرامی می گرید
به تو می نگرم
درحالیکه هنوز گیتارم به آرامی می گرید
 
Поставио/ла: saharhekmat У: Четвртак, 17/05/2012 - 09:44
захваљено 3 пута
КорисникTime ago
Arsham904 године 44[1] недеље
Guests thanked 2 times
енглески

While My Guitar Gently Weeps

I look at you all see the love there that's sleeping
While my guitar gently weeps
I look at the floor and I see it need sweeping
Still my guitar gently weeps
 
I don't know why nobody told you
how to unfold your love
I don't know how someone controlled you
 

Више

Коментари