White Lies - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
A Place to Hideенглески
To Lose My Life...
француски
Bad Loveенглески
Ritual
руски
турски
Big TVенглески
Big TV
грчки
Bigger Than Usенглески
Ritual
француски
шпански
Black Songенглески
Death (Single)
Changeенглески
Big Tv
Come Downенглески
Ritual
Deathенглески
To Lose My Life...
Tongan
мађарски
шпански
E.S.T.енглески
To Lose My Life...
италијански
француски
шпански
Farewell to the Fairgroundенглески
To Lose My Life...
шпански
Fifty on our Foreheadsенглески
To Lose My Life...
From the Starsенглески
To Lose My Life...
француски
Heaven Waitенглески
Big TV
руски
Holy Ghostенглески
Ritual
Is Loveенглески
Ritual
Kung Pwede Lang Sanaфилипински
Nothing to Giveенглески
To Lose My Life...
италијански
мађарски
немачки
француски
Peace & Quietенглески
Ritual
Strangersенглески
Ritual
грчки
руски
турски
Streetlightsенглески
Ritual
Taxidermyенглески
To Lose my Life (Single)
The Power & The Gloryенглески
Ritual
The Price of Loveенглески
To Lose My Life...
грчки
руски
француски
There Goes Our Love Againенглески
Big Tv
италијански
фински
француски
To lose my Lifeенглески
To Lose My Life... (2009)
грчки
италијански
мађарски
шпански
Turn the Bellsенглески
Ritual
Unfinished Businessенглески
To Lose My Life...
грчки
You Still Love Himенглески
Unfinished Business (Single)
грчки
White Lies featuring lyricsПреводи
Chase and Status - Embraceенглескисрпски
Коментари