A ta pietroasă coloană vertebrală (Your Rocky Spine)

енглески

Your Rocky Spine

I was lost in the lakes
And the shapes that your body makes
That your body makes, that your body makes
That your body makes

The mountains said I could find you here
They whispered the snow and the leaves in my ear
I traced my finger along your trails
Your body was the map, I was lost in it

Floating over your rocky spine
The glaciers made you, and now youýre mine
Floating over your rocky spine
The glaciers made you, and now youýre mine

I was moving across your frozen veneer
The sky was dark but you were clear
Could you feel my footsteps
And would you shatter, would you shatter, would you

And with your soft fingers between my claws
Like purity against resolve
I could tell, then and there, that we were formed from the clay
And came from the rocks for the earth to display

They told me to be careful up there
Where the wind blows a venomous rage through your hair
They told me to be careful up there
Where the wind rages through your hair

Поставио/ла: Calusarul У: Четвртак, 12/04/2012 - 17:32
See video
Try to align
превод на румунски

A ta pietroasă coloană vertebrală

Eram rătăcit în lacuri,
Şi formele pe care le ia corpul tău.
Pe care le ia corpul tău, pe care le ia corpul tău,
Pe care le ia corpul tău.

Munţii au spus că te pot găsi acolo,
Mi-au şoptit nea şi frunze la ureche,
Cu degetul, am urmărit cărările tale
Corpul tău a fost harta, eram pierdut în ea.

Plutind deasupra coloanei tale vertebrale pietroase
Gheţarii te-au creat, şi acum eşti a mea.
Plutind deasupra coloanei tale vertebrale pietroase
Gheţarii te-au creat, şi acum eşti a mea.

Mă mişcam de-a lungul înfăţişării tale îngheţate,
Cerul era negru, dar tu erai senină.
Îmi poţi simţi paşii?
Şi îmi poţi zdrobi, îmi poţi zdrobi, îmi poţi...

Şi cu degetele tale moi între ghearele mele,
Ca puritatea împotriva hotărârii.
Ştiam, atunci şi acolo că erau formate din lut
Şi proveneau din pietrele pământului pentru a arăta.

Mi-au spus să fiu atent, acolo, sus
Unde vântul bate cu o furie veninoasă prin părul tău.
Mi-au spus să fiu atent, acolo, sus
Unde vântul bate furios prin părul tău.

Поставио/ла: KseniaD У: Четвртак, 12/04/2012 - 18:40
Више превода за "Your Rocky Spine"
енглески → румунски - KseniaD
Коментари