1'36"

Makedonca translation

1'36"

Заглавени во ќош
Се мајмуните затворени во кафези
Што немаат број
За да се борат едни против други
И да се обидат да закрепнат
 
Качи се по скалата
Погледни нагоре, и гледаш птици
Заедно слепи
Колку долго можеме да страдаме?
Заедно сме слепи
 
На облаков на којшто седиш
Се раѓа нов секоја минута
Има толку за откривање
Јас станав верник
 
Сестри и браќа
Коишто меѓусебно се во борба
Ќе жалат и ќе нѐ измамат
Ќе нѐ најдат и ќе нѐ чуваат
Ќе нѐ земат или остават
 
Колку скоро е сега?
Колку долго е никогаш?
Јас сум сѐ друго, освен обичен
Со нешто заедничко
Ајде да се држиме заедно
 
На облаков на којшто седиш
Се раѓа нов секоја минута
Има толку за откривање
Јас станав верник
 
ivank23 kullanıcısı tarafından Çarş, 25/07/2012 - 13:50 tarihinde eklendi
İngilizce

1'36"

Stuck in a corner
Are monkeys in cages
That don't have a number
To fight one another
Try to recover
 
Climb up the ladder
Look up and you see birds
 

Devamı

Yorumlar