Много се извинявам (All Apologies)

İngilizce

All Apologies

All Apologies
2010
 
What else should I be?
All apologies.
What else should I say?
Everyone is gay.
What else could I write?
I don't have the right.
What else should I be?
All Apologies.
 
In the sun
In the sun
In the sun
I feel as one
In the sun
In the sun
Married!
Buried!
 
I wish I was like you
Easily amused
I find my nest of salt
Where everything's my fault
I'll take all the blame
Aqua seafoam shame
Sunburn with freezer burn
Choking on the ashes of her enemy
 
In the sun
In the sun
I feel as one
In the sun
In the sun
Married, Married, Married!
Buried!
Yeah, yeah, yeah, yeah,
 
All in all is all we are x20
 
videoem: 
Align paragraphs
Bulgarca translation

Много се извинявам

Какво друго трябваше да бъда?
Много се извинявам.
Какво друго трябваше да кажа?
Всички са гейове.
Какво друго можех да напиша?
Нямам това право.
Какво друго трябваше да бъда?
Много се извинявам.
 
На слънце
На слънце
На слънце
Аз се чувствам единствен
На слънце
На слънце
Женен!
Погребан!
 
Иска ми се да съм като теб –
Да се забавлявам лесно
Намирам моето легло от сол,
Където всичко е по моя вина.
Ще поема всички обвинения,
Срамът е с цвят на морска пяна,
Като слънчево изгаряне и замръзване от студ.
Задавям се праха на нейния враг.
 
На слънце
На слънце
На слънце
Аз се чувствам единствен
На слънце
На слънце
Женен, женен, женен!
Погребан!
 
Всичко на всичко това е всичко, което сме
 
kdravia kullanıcısı tarafından Perş, 26/04/2012 - 14:03 tarihinde eklendi
"All Apologies" şarkısına ait daha çok çeviri
İngilizce → Bulgarca - kdravia
5
Idioms from "All Apologies"
Yorumlar