شاید یک روز دل تنگ بشی (Belki bir gün özlersin)

Farsça translation

شاید یک روز دل تنگ بشی

شاید یه روزی دل تنگ بشی...
وقتی که در حال قدم زدنی
در شهر های دگر با مردان دگری
 
اولین رمانی که خواندی
اولین مردی که عاشقش بودی
از دردهای واقعی تو
علاوه براین، از تنهایی
شاید چشمانت پر از اشک بشند
برای مردان دگری
در شهرهای دگری
تو به خودت نمیاری...
 
شاید یه روزی دل تنگ بشی...
 
تنهایی رو از چشمانت دور کنی
در آن لحظه که اسمم بره در دیوارها زمزمه می شند
هزاران چقو در پشتم فرو رفته
بر روی همه آنها اسم تو حک شده
تویی که همه آنها را کاشتی
 
شاید یه روزی دل تنگ بشی...
وقتی که در حال قدم زدنی
در شهر های دگر با مردان دگری
 
زندگی که نو انتخواب کردی
آخرین مردی که ازش گذشتی
از دردهای واقعی تو
علاوه براین، از تنهایی
تو نامه های خاموش را انتخواب کردی
برای مردان دگری
در شهرهای دگری
تو به خودت نمیاری...
 
تنهایی رو از چشمانت دور کنی
در آن لحظه که اسمم بره در دیوارها زمزمه می شند
هزاران چقو در پشتم فرو رفته
بر روی همه آنها اسم تو حک شده
تویی که همه آنها را کاشتی
 
Ethree kullanıcısı tarafından Pzr, 08/04/2012 - 22:43 tarihinde eklendi
15 teşekkür aldı
Kullanıcı Kadar önce
haniye53 yıl 37 hafta
vida_loca3 yıl 51 hafta
firooze684 yıl 6 hafta
Parmida.m4 yıl 37 hafta
Misafir 11 kez teşekkür etti
Türkçe

Belki bir gün özlersin

Yorumlar