شاید یک روز دل تنگ بشی (Belki bir gün özlersin)

شاید یک روز دل تنگ بشی

شاید یه روزی دل تنگ بشی...
وقتی که در حال قدم زدنی
در شهر های دگر با مردان دگری

اولین رمانی که خواندی
اولین مردی که عاشقش بودی
از دردهای واقعی تو
علاوه براین، از تنهایی
شاید چشمانت پر از اشک بشند
برای مردان دگری
در شهرهای دگری
تو به خودت نمیاری...

شاید یه روزی دل تنگ بشی...

تنهایی رو از چشمانت دور کنی
در آن لحظه که اسمم بره در دیوارها زمزمه می شند
هزاران چقو در پشتم فرو رفته
بر روی همه آنها اسم تو حک شده
تویی که همه آنها را کاشتی

شاید یه روزی دل تنگ بشی...
وقتی که در حال قدم زدنی
در شهر های دگر با مردان دگری

زندگی که نو انتخواب کردی
آخرین مردی که ازش گذشتی
از دردهای واقعی تو
علاوه براین، از تنهایی
تو نامه های خاموش را انتخواب کردی
برای مردان دگری
در شهرهای دگری
تو به خودت نمیاری...

تنهایی رو از چشمانت دور کنی
در آن لحظه که اسمم بره در دیوارها زمزمه می شند
هزاران چقو در پشتم فرو رفته
بر روی همه آنها اسم تو حک شده
تویی که همه آنها را کاشتی

Ethree kullanıcısı tarafından Pzr, 08/04/2012 - 22:43 tarihinde eklendi
Orijinal:
15 teşekkür aldı
KullanıcıTime ago
haniye52 yıl 41 hafta
vida_loca3 yıl 3 hafta
firooze683 yıl 10 hafta
Parmida.m3 yıl 40 hafta
Guests thanked 11 times
Türkçe

Belki bir gün özlersin

Video Lyrics
See video
Yorumlar