عزیزم (Darlin')

Farsça translation

عزیزم

عزیزم
دوباره توی کمد قایم شدی که!
لبخند بزن
میدونم خیلی تلاش میکنی
که سرت رو برنگردونی
خوشگل من
با فردا روبرو شو,فردا با دیروز فرق داره
دیروز اوووه اوه
 
قسمت همخوانی
ازت خواهش میکنم عزیزم
میدونم که نمیخوای
اما اشکهات رو پاک کن و سرت رو بالا بگیر
کاش بجای این وضع,میدیدم که خوشحالی
کار دیگه ای ازم بر نمیاد
اما به بهترین شکلی که بتونم بهت عشق میورزم
آره آره آره آره
 
عزیزم
من چند وقت پیش اونجا بودم
میدونم
که وابستگی به اونهایی که دوستشون داری
چقدر سخته
اون هم وقتیکه نمیشه به هیچکس اعتماد کرد
 
قسمت همخوانی
 
(بهترین شکلی)که بتونم
اوووه
 
این اتفاق فقط برای تو پیش نیومده
منم وقتی اونجا بودم,تنهایی رو تجربه کردم و حالا نوبت توئه
فقط میخوام بدونی که چرا
خودت هم میدونی که تقصیر تو نیست
تقصیر تو نیست
اووه اوه
تقصیر تو,تقصیر تو
تقصیر تو نیست
تقصیر تو,تقصیر تو,تقصیر تو
 
ازت خواهش میکنم عزیزم
میدونم که نمیخوای
اما اشکهات رو پاک کن و سرت رو بالا بگیر
کاش بجای این وضع,میدیدم که خوشحالی
کار دیگه ای ازم بر نمیاد
اما به بهترین شکلی که بتونم بهت عشق میورزم
 
قسمت همخوانی
 
(بهترین شکلی)که بتونم
اوووه
 
عزیزم
دوباره توی کمد قایم شدی که!
لبخند بزن
 
minuch kullanıcısı tarafından Perş, 17/05/2012 - 10:06 tarihinde eklendi
2 teşekkür aldı
Kullanıcı Kadar önce
vinito.dgr3 yıl 5 hafta
Alice Cullen3 yıl 31 hafta
İngilizce

Darlin'

Darling
You 're hiding in the closet once again
Start smiling
I know you're trying
Real hard not to turn your head away
Pretty darling
Face tomorrow, tomorrow is not yesterday
Yesterday oh ohhh
 

Devamı

Yorumlar