روز های من گذشتن (giden günlerim oldu)

روز های من گذشتن

روز های من گذشتن
یادی از تو نکردم ، به جاده نگاه نکردم هنوز
از انجایی که فکر و غم تنهاییم رو نمیشد گفت
سکوتت کافی بود که به زندگیم پایان بدم

همه ی گلهام پژمرده شدن
پرت نکردم بهت، طرفت نیومدم
از انجایی که غم تنهاییم رو نمیتونم بگم
خنده ی تو هم کافی بود که به زندگی برگردم

اگه منو بگیرن و دارم بزنن
بازم منو به یه تقدیر بی وقفه بندازن
قلبم دنبالته ، دارم می لرزم ببین
تا تو نیای نمیتونم برم که
اگه تو رو نبینم دستام دستی رو نمیگیره
زمان میگذره منتظرم ، ببین

روز های من گذشتن
تو رو یاد نکردم و به جاده نگاه نکردم هنوز
از انجایی که غم تنهاییم رو نمیشه گفت
سکوتت کافی بود که به زندگیم پایان بدم

همه ی گلهام پژمرده شدن
پرت نکردم بهت، طرفت نیومدم
از انجایی که فکر و غم تنهاییم رو نمیتونستم بگم
خنده ی تو هم کافی بود که به زندگی برگردم

اگه منو بگیرن و دارم بزنن
بازم منو به یه تقدیر بی وقفه بندازن
قلبم دنبالته ، دارم می لرزم ببین
تا تو نیای نمیتونم برم که
اگه تو رو نبینم دستام دستی رو نمیگیره
زمان میگذره منتظرم ، ببین

اگه منو بگیرن و دارم بزنن
بازم منو به یه تقدیر بی وقفه بندازن
قلبم دنبالته ، دارم می لرزم ببین
تا تو نیای نمیتونم برم که
اگه تو رو نبینم دستام دستی رو نمیگیره
زمان میگذره منتظرم ، ببین

اگه منو بگیرن و دارم بزنن
هنوز می لرزم ببین
تا تو نیای نمیتونم برم که
هنور منتظرم ، ببین

مترجم : علی حسینی

ali.hoseyni3 kullanıcısı tarafından Pzr, 17/08/2014 - 12:16 tarihinde eklendi
Last edited by ali.hoseyni3 on Pzr, 24/08/2014 - 20:08
Yazarın yorumları:

بزنه thanks قربون اونی که

Orijinal:
4 teşekkür aldı
Guests thanked 4 times
Türkçe

giden günlerim oldu

"giden günlerim oldu" şarkısına ait daha çok çeviri
Türkçe → Farsça - ali.hoseyni3
Yorumlar