دختر دیوونه (Girl Gone Wild)

İngilizce

Girl Gone Wild

It's so hypnotic
The way he pulls on me
It's like the force of gravity
Right up under my feet
It's so erotic
This feeling can't be beat
It's coursing through my whole body
Feel the heat
 
I got that burnin' hot desi-i-i-re
And no one can put out my fi-i-i-re
It's coming right down through the wi-i-i-re
Here it comes
When I hear them 808 drums
It's got me singing
 
Hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild
I'm like, hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild
 
Girls they just wanna have some fun
Get fired up like smokin' gun
On the floor til the daylight comes
Girls they just wanna have some fun
 
A girl gone wild
A good girl gone wild
I'm like a girl gone wild
A good girl gone wild
 
The room is spinning
It must be the tanqueray
I'm about to go astray
My inhibition's gone away
I feel like sinning
You got me in the zone
DJ play my favorite song
Turn me on
 
I got that burnin' hot desi-i-i-re
And no one can put out my fi-i-i-re
It's coming right down through the wi-i-i-re
Here it comes
When I hear them 808 drums
It's got me singing
 
Hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild
I'm like, hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild
 
Girls they just wanna have some fun
Get fired up like smokin' gun
On the floor til the daylight comes
Girls they just wanna have some fun
 
I know, I know, I know
I shouldn't act this way
I know, I know, I know
Good girls don't misbehave
Misbehave
But i'm a bad girl, anyway
Forgive me
 
Hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild
I'm like, hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild
 
Girls they just wanna have some fun
Get fired up like smokin' gun
On the floor til the daylight comes
Girls they just wanna have some fun
 
A girl gone wild
A good girl gone wild
I'm like a girl gone wild
A good girl gone wild
 
Miley_Lovato kullanıcısı tarafından Salı, 27/03/2012 - 16:38 tarihinde eklendi
videoem: 
Align paragraphs
Farsça translation

دختر دیوونه

واقعا مسحور کننده ست
طوری که اون منو جذب خودش میکنه
انگار نیروی جاذبه
داره درست از زیر پاهام بلندم میکنه
خیلی عاشقانه و شهوانیه
حسیه که نمیتونم بهش غلبه کنم
داره توی تموم تنم پخش میشه
گرماشو حس میکنم
 
یه هوس داغ سوزنده وجودم رو پر کرده
و هیچکس نمیتونه آتیش وجودم رو خاموش کنه
گروه باحال موزیک داره میزنه
داره شروع میشه
صدای درام 808 شون رو که میشنوم
هوس میکنم بخونم
 
هی، ای، ای، ای
عین یه دختری که دیوونه شده
یه دختر خوب که عقلشو از دست داده
من عین، هی، ای، ای، ای
عین یه دختری ام که دیوونه شده
دختر خوبی که دیوونه شده
 
دخترها فقط میخوان یه کم خوش بگذرونن
آتیش بسوزونن
روی زمین رقص تا صبح
دخترها فقط میخوان یه کم خوش بگذرونن
 
یه دختری دیوونه شده
یه دختر خوب عقلشو از دست داده
عین یه دختری ام که دیوونه شده
دختر خوبی که دیوونه شده
 
اتاق داره میچرخه
حتما اثر مشروبه
سرم داره گیج میره
دیگه نمیتونم احساسات خودمو کنترل کنم
حس میکنم دارم مرتکب گناه میشم
تو هوش از سرم بردی
دی جی آهنگ مورد علاقه ام رو بذار
هیجان زده ام کن
 
یه هوس داغ سوزنده وجودم رو پر کرده
و هیچکس نمیتونه آتیش وجودم رو خاموش کنه
گروه باحال موزیک داره میزنه
داره شروع میشه
صدای درام 808 اونها رو که میشنوم
هوس میکنم بخونم
 
هی، ای، ای، ای
عین یه دختری که دیوونه شده
یه دختر خوب که عقلشو از دست داده
من عین، هی، ای، ای، ای
عین یه دختری ام که دیوونه شده
دختر خوبی که دیوونه شده
 
دخترها فقط میخوان یه کم خوش بگذرونن
آتیش بسوزونن
روی زمین رقص تا صبح
دخترها فقط میخوان یه کم خوش بگذرونن
 
میدونم، میدونم،میدونم
نباید این کارها رو بکنم
میدونم، میدونم، میدونم
دخترهای خوب خودسری و بد رفتاری نمیکنن
بد رفتاری
ولی من دختر بدی هستم به هر حال
منو ببخش
 
هی، ای، ای، ای
عین یه دختری که دیوونه شده
یه دختر خوب که عقلشو از دست داده
من عین، هی، ای، ای، ای
عین یه دختری ام که دیوونه شده
دختر خوبی که دیوونه شده
 
دخترها فقط میخوان یه کم خوش بگذرونن
آتیش بسوزونن
روی زمین رقص تا صبح
دخترها فقط میخوان یه کم خوش بگذرونن
 
یه دختری دیوونه شده
یه دختر خوب عقلشو از دست داده
عین دختری ام که دیوونه شده
دختر خوبی که دیوونه شده
 
Ashlyn kullanıcısı tarafından Cmt, 07/05/2016 - 12:24 tarihinde eklendi
Added in reply to request by Armageddon68
Idioms from "Girl Gone Wild"
Yorumlar