A Home to Return to [ Guīsù (归宿) ]

Çince

Guīsù (归宿)

bù xiǎng kàn dào nǐ kū
zhǎo gè rén qīng sù
wú yòng yǐn cáng wú zhù
ài shāng rén de lán mù
lèi shuǐ de wēn dù cì gǔ
yǐ wú fǎ fù sū
 
shì gù yì shì shū hū
yě shì duì ài de yī zhǒng wǔ rǔ
zhēn xīn yǒu kǔ chī xīn yǒu dú
gāi bù gāi zǎo yī diǎn jié shù
 
shì fén mù shì guī sù
bù yào zǒu dào zuì hòu cái qīng chǔ
wéi ài ér kū bù shì cuò wù
tòng de lǐng wù
zǒng yǒu rén bù huì zài hū
 
shòu shāng de rén bié kū
jìu tīng wǒ qīng sù
nǐ wǒ nì dì xiāng chǔ
tài yī yàng de gǎn chù
shū le jìu xīn fú kǒu fú
cóng bù huì jì dù
 
shì gù yì shì shū hū
yě shì duì ài de yī zhǒng wǔ rǔ
zhēn xīn yǒu kǔ chī xīn yǒu dú
gāi bù gāi zǎo yī diǎn jié shù
 
shì fén mù shì guī sù
bù yào zǒu dào zuì hòu cái qīng chǔ
wéi ài ér kū bù shì cuò wù
tòng de lǐng wù
zǒng yǒu rén bù huì zài hū
 
shì gù yì shì shū hū
yě shì duì ài de yī zhǒng wǔ rǔ
zhēn xīn yǒu kǔ chī xīn yǒu dú
gāi bù gāi zǎo yī diǎn jié shù
 
shì fén mù shì guī sù
bù yào zǒu dào zuì hòu cái qīng chǔ
wéi ài ér kū bù shì cuò wù
tòng de lǐng wù
zǒng yǒu rén bù huì zài hū
 
 
Transliteration submitted by dodolbete on Cmt, 03/03/2012 - 21:27
不想看见你哭
找个人倾诉
毋用隐藏无助
爱伤人的栏目
泪水的温度刺骨
已无法复苏
 
是故意是疏忽
也是对爱的一种侮辱
真心有苦痴心有毒
该不该早一点结束
 
是坟墓是归宿
不要走到最后才清楚
为爱而哭
不是错误痛的领悟
总有人不会在乎
 
受伤的人别哭 
就听我倾诉 
你我逆地相处
太一样的感触 
输了就心服口服 
从不会忌妒
 
是故意 是疏忽 
也是对爱的一种污辱 
真心有苦 痴心有毒
该不该早一点结束
 
是坟墓 是归宿 
不要走到最後才清楚 
为爱而哭 
不是错误 痛的领悟 
总有人不会在乎
 
是故意 是疏忽 
也是对爱的一种污辱 
真心有苦 痴心有毒
该不该早一点结束
 
是坟墓 是归宿 
不要走到最後才清楚 
为爱而哭 
不是错误 痛的领悟 
总有人不会在乎
 
m4ruu1n kullanıcısı tarafından Cum, 23/10/2009 - 00:35 tarihinde eklendi
infiity13 tarafından en son Pzt, 05/09/2016 - 15:27 tarihinde düzenlendi
Align paragraphs
İngilizce translation

A Home to Return to

Versiyonlar: #1#2
(If you) don’t want to see you cry
Find someone to talk to
(There’s) no use of hiding your helplessness
(There’s) something about the people who has been hurt because of love
The tear’s temperature is bone-chilling
(And) difficult to be recovered
 
*
(Being) intentionally neglected
(Is) also one of the types of insults in love
(With) bitterness in sincerity, toxic silliness
Shouldn’t it be ended earlier
 
Burry (it, back to) the home to return to
Don’t wait until the end to realize
Crying for love is not a mistake
(While) the pain of trying to understand it
(There will) always be people who wouldn’t even care
 
(You) who has been hurt, don’t cry
Listen to what I say
What happened between you and me
(Such) very much the same kind of feelings
What has been lost, submit (them through your) heart and words
Then there will be no envy
 
*
(Being) intentionally neglected
(Is) also one of the types of insults in love
(With) bitterness in sincerity, toxic silliness
Shouldn’t it be ended earlier
 
Burry (it, back to) the home to return to
Don’t wait until the end to realize
Crying for love is not a mistake
(While) the pain of trying to understand it
(There will) always be people who wouldn’t even care
 
*
(Being) intentionally neglected
(Is) also one of the types of insults in love
(With) bitterness in sincerity, toxic silliness
Shouldn’t it be ended earlier
 
Burry (it, back to) the home to return to
Don’t wait until the end to realize
Crying for love is not a mistake
(While) the pain of trying to understand it
(There will) always be people who wouldn’t even care
 
 
dodolbete kullanıcısı tarafından Cmt, 03/03/2012 - 21:08 tarihinde eklendi
dodolbete tarafından en son Salı, 06/09/2016 - 07:19 tarihinde düzenlendi
3 teşekkür aldı
Misafir 3 kez teşekkür etti
"Guīsù (归宿)" şarkısına ait daha çok çeviri
Çince → İngilizce - dodolbete
Yorumlar
infiity13     Eylül 5th, 2016

Original lyrics were edited. Could you please check your translation?

dodolbete     Eylül 6th, 2016

Basically it's the same, only the part with * mark is repeated