کمک ! (Help!)

.ngilizce

Help!

 

Lyrics removed on request of copyright owners

Last edited by Future Dr. Juanita on Pzr, 21/06/2015 - 10:14
Try to align
Farsça translation

کمک !

Versiyonlar: #1#2#3

کمک , به کسی احتیاج دارم , کمک

نه هر کسی , کمک

می دانی که به کسی نیاز دارم , کمک

وقتی جوان تر بودم , خیلی جوان تر از امروز

به هیچ وجه به کمک کسی احتیاج نداشتم

اما الان آن دوران گذشته , خیلی به خودم مطمئن نیستم

الان می فهمم که تفکرم عوض شده است

و در ها را گشوده ام

کمکم کن اگر می توانی , سقوط را احساس می کنم

ممنون خواهم بود اگر کنارم باشی

کمکم کن یک بار دیگر پا بگیرم

کمکم می کنی ؟ خواهش می کنم

اکنون زندگی ام از خیلی لحاظ تغییر کرده

استقلالم در ابهام محو می شود

هر از چند گاهی حسی از نا امنی می یابم

می دانم آن قدر احتیاجت دارم , که قبلا هیچ وقت نداشته ام

کمکم کن اگر می توانی , سقوط را احساس می کنم

ممنون خواهم بود اگر کنارم باشی

کمکم کن یک بار دیگر پا بگیرم

کمکم می کنی ؟ خواهش می کنم

وقتی جوان تر بودم , خیلی جوان تر از امروز

به هیچ وجه به کمک کسی احتیاج نداشتم

اما الان آن دوران گذشته , خیلی به خودم مطمئن نیستم

الان می فهمم که تفکرم عوض شده است

و در ها را گشوده ام

کمکم کن اگر می توانی , سقوط را احساس می کنم

ممنون خواهم بود اگر کنارم باشی

کمکم کن یک بار دیگر پا بگیرم

کمکم می کنی ؟ خواهش می کنم

کمکم کن

Another One kullanıcısı tarafından Çarş, 28/03/2012 - 18:53 tarihinde eklendi
Yorumlar