Είμαι Λίγη Εδώ (I'm Less Here)

İngilizce

I'm Less Here

Behind my life is different colours
They go away and come back to you
It's just no where it can be found
It's just with me, come on, take it!
The touch of your hand it speaks of distance
It speaks of distance in your heart
 
Come on, there's no question of why
Behind my life there's a silent storm
It brings a vision into your mind.
It's in between, the colours will fade away
My heart it screams for nothing you have to say
 
Come on, there's no question of why
 
Come on, there's no question of why
 
It's in between on the darkened hearts
Behind the unknown, that there's no chance
He has his hand among my swan
Keep it there, now that you've gone!
Come on, there's no question of why
Come on, there's no question of why
There's no question of why
 
Beat your door to black and blue
He took his words, his solitude
And so I felt my eyes long
And so I felt my eyes long
The touch of your hand it speaks of distance
It speaks of distance in your heart.
Behind my life I know
 
Αντώνης Χατ kullanıcısı tarafından Çarş, 11/01/2017 - 16:51 tarihinde eklendi
videoem: 
Align paragraphs
Yunanca translation

Είμαι Λίγη Εδώ

Πίσω από τη ζωή μου είναι διαφορετικά χρώματα
Φεύγουν και έρχονται πίσω σε σένα
Είναι ακριβώς σαν να μην μπορεί να βρεθεί
Είναι απλά με μένα, έλα, πάρτα!
Το άγγιγμα του χεριού σου μιλάει από απόσταση
Μιλάει από απόσταση στην καρδιά σου
 
Έλα, δεν υπάρχει ερώτηση του γιατί
Πίσω από την ζωή μου υπάρχει μια σιωπηλή καταιγίδα
Φέρνει ένα όραμα στο μυαλό σου
Είναι ανάμεσα, τα χρώματα θα ξεθωριάσουν
Η καρδιά μου ουρλιάζει για το τίποτα που πρέπει να πεις
 
Έλα, δεν υπάρχει ερώτηση του γιατί
 
Έλα, δεν υπάρχει ερώτηση του γιατί
 
Είναι ανάμεσα στις σκοτεινιασμένες καρδιές
Πίσω από το άγνωστο, δεν υπάρχει τύχη
Έχει το χέρι του μέσα στο κύκνο μου
Κράτα το εκεί, τώρα που έχεις φύγει!
Έλα, δεν υπάρχει ερώτηση του γιατί
Έλα, δεν υπάρχει ερώτηση του γιατί
Δεν υπάρχει ερώτηση του γιατί
 
Χτύπα την πόρτα σου στο μαύρο και το μπλε
Πήρε τα λόγια του, στην απομόνωση
Και έτσι ένιωσα πολύ καιρό τα μάτια μου
Και έτσι ένιωσα πολύ καιρό τα μάτια μου
Το άγγιγμα του χεριού σου μιλάει από απόσταση
Μιλάει από απόσταση στην καρδιά σου.
Πίσω από την ζωή μου ξέρω
 
eirini.darkheart kullanıcısı tarafından Pzr, 15/01/2017 - 15:51 tarihinde eklendi
Added in reply to request by Αντώνης Χατ
Idioms from "I'm Less Here"
Yorumlar