مواظب خودت باش (Kendine Iyi Bak)

Türkçe

Kendine Iyi Bak

Yanyana geçen geceler unutulup gider mi?
Acilar birden biter mi?
Bir bebek özleminde seni aramak var ya,
Bu hep böyle böyle gider mi?
 
Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi?
Dikenleri gögü deler mi?
Bir menekse kokusunda seni aramak var ya,
Bu hep böyle böyle gider mi?
 
Kendine iyi bak beni düsünme
Su akar yatagini bulur
Kendine iyi bak beni düsünme
Su akar yatagini bulur
 
Içimdeki firtina, kör kursunla diner mi?
Kavgalar kansiz biter mi?
Bir mavzer çigliginda seni aramak var ya,
Bu hep böyle böyle gider mi?
 
Su kahpe dünya seni bana düsman eder mi?
Dostluklar birden biter mi?
Bir kardes selaminda seni aramak var ya,
Bu hep böyle böyle gider mi?
 
Asemany kullanıcısı tarafından Pzr, 06/05/2012 - 08:03 tarihinde eklendi
Align paragraphs
Farsça translation

مواظب خودت باش

شبهای با هم بودن به همین راحتی فراموش میشن؟
آیا غصه ها یهو از بین میرن؟
اینکه مثل یه بچه کوچولو دلتنگت میشم
آیا همیشه همینطوری ادامه پیدا میکنه؟
 
تو بیابون هایی که در حسرت آب میسوزن
گلهای رز سفید شکوفا میشه؟
آیا خارهاشون آسمون رو خشمگین میکنن؟
اینکه تو بوی یه گل بنفشه دنبال تو میگردم
آیا همیشه همینطوری ادامه پیدا میکنه؟
 
مواظب خودت باش،نگران من نشو
آب جاری میشه و آخرش بسترش رو پیدا میکنه
مواظب خودت باش،نگران من نشو
آب جاری میشه و آخرش بسترش رو پیدا میکنه
 
طوفان درون قلبم با اصابت یه گلوله ی بی هدف به پایان میرسه؟
آیا میشه که جنگ ها بدون خونریزی تموم شن؟
اینکه تو صدای خشونت آمیز یه اسلحه دنبال تو میگردم
آیا همیشه همینطوری ادامه پیدا میکنه؟
 
این دنیای عوضی تو رو با من دشمن میکنه؟
آیا دوستی ها یهو از بین میرن؟
اینکه تو یک سلام برادرانه دنبال تو میگردم
آیا همیشه همینطوری ادامه پیدا میکنه؟
 
مواظب خودت باش،نگران من نشو
آب جاری میشه و آخرش بسترش رو پیدا میکنه
مواظب خودت باش،نگران من نشو
آب جاری میشه و آخرش بسترش رو پیدا میکنه
 
Sonia S kullanıcısı tarafından Salı, 01/10/2013 - 20:40 tarihinde eklendi
"Kendine Iyi Bak" şarkısına ait daha çok çeviri
Türkçe → Farsça - Sonia S
Yorumlar