Cud (The Miracle)

.ngilizce

The Miracle

Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all,
It's a miracle,
All God's creations great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal,
That's a miracle,
Test tube babies being born, mothers, fathers dead and gone,
It's a miracle,
We're having a miracle on earth, mother nature does it all for us,
The wonders of this world go on, the hanging Gardens of Babylon,
Captain Cook and Cain and Able, Jimi Hendrix to the Tower of Babel
It's a miracle, it's a miracle, it's a miracle, it's a miracle,
The one thing we're all waiting for, is peace on earth - an end to war,
It's a miracle we need - the miracle, the miracle we're all waiting for today,
If every leaf on every tree, could tell a story that would be a miracle,
If every child on every street, had clothes to wear and food to eat,
That's a miracle,
If all God's people could be free, to live in perfect harmony,
It's a miracle, we're having a miracle on earth,
Mother nature does it all for us
Open hearts and surgery, Sunday mornings with a cup of tea,
Super powers always fighting,
But Mona Lisa just keeps on smiling,

The wonders of this world go on,
It's a miracle, it's a miracle, it's a miracle, it's a miracle,
The one thing we're all waiting for, is peace on earth and an end to war,
It's a miracle we need, the miracle, the miracle,
Peace on earth and end to war today,
That time will come one day you'll see when we can all be friends

Cam kullanıcısı tarafından Cum, 16/04/2010 - 17:02 tarihinde eklendi
Try to align
Polca translation

Cud

Każda kropla deszczu, która spada na Saharę mówi wszystko
To cud
Wszystkie dzieła Boga, wielkie i małe, Golden Gate i Taj Mahal,
To cuda
Narodzone dzieci z probówki, matki, ojcowie, ci którzy umarli i odeszli,
To cud
Mamy na Ziemi cud, Matka Natura robi to wszystko dla nas,
Stałe cuda tej Ziemi, Wiszące Ogrody Babilonu,
Kapitan Cook i Kain i Abel, Jimi Hendrix i Wieża Babel
To cud, to cud, to cud, to cud,
Jedna rzecz, na którą wszyscy czekamy, to pokój na ziemi - koniec wojen,
Potrzebujemy cudu - cudu, cudu, na niego dziś czekamy
Jeśli każde drzewo na każdym drzewie, mogło opowiedzieć historię, to byłby cud,
Jeśli każde dziecko na każdej ulicy, miałoby ubranie do odziania i pokarm do jedzenia,
To cud
Jeśli wszyscy ludzie byliby wolni, by żyć w idealnej harmonii,
To cud, mamy na ziemi cud,
Matka Natura robi to wszystko dla nas
Otwarte serca i chirurgia, niedzielne poranki z filiżanką herbaty,
Super moce, zawsze walczące,
Ale Mona Lisa po prostu wciąż się uśmiecha,

Stałe cuda tego świata,
To cud, to cud, to cud, to cud,
Jedna rzecz, na którą wszyscy czekamy, to pokój na ziemi i koniec wojen
Potrzebujemy cudu, cudu, cudu,
Dziś pokój na ziemi i koniec wojen,
Ten dzień nadejdzie, pewnego dnia się przekonasz, że wszyscy możemy być przyjaciółmi

Cam kullanıcısı tarafından Cum, 16/04/2010 - 17:13 tarihinde eklendi
Yorumlar