Στην αγκαλιά μου (In My Arms)

İngilizce

In My Arms

How do you describe a feeling?
I've only ever dreamt of this.
 
DJ's spinning up my favorite song,
Hurry up and get a groove on.
Life’s fantastic and it won't be long,
Don't let the moment slip away.
 
'Cause you and I could find a pleasure,
no one else has ever known.
Feels like it is now or never,
don't want to be alone
 
How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
Do you want it?
Do you need it?
Can you feel it?
Tell me:
How does it feel in my arms?
 
Got a feeling this is something strong.
All I wanna do is move on.
No more wondering where I belong.
So never go away.
 
'Cause you and I are guilty pleasure,
no one else has ever known.
Feels like it is now or never,
don't want to be alone.
 
How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
Do you want it?
Do you need it?
Can you feel it?
Tell me:
How does it feel in my arms?
 
I'm listening.
How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
Do you want it?
Do you need it?
Can you feel it?
Tell me:
How does it feel in my arms?
 
theresnocertainty kullanıcısı tarafından Cmt, 17/09/2011 - 05:31 tarihinde eklendi
azucarinho tarafından en son Cmt, 10/09/2016 - 10:10 tarihinde düzenlendi
videoem: 
Align paragraphs
Yunanca translation

Στην αγκαλιά μου

Πώς περιγράφεις ένα συναίσθημα?
Το έχω μόνο ονειρευτεί.
 
Ο DJ παίζει το αγαπημένο μου κομμάτι
Βιάσου και χόρεψε.
Η ζωή είναι φανταστική και δεν κρατά για πολύ,
Μην αφήσεις την στιγμή να χαθεί.
 
Γιατί εσύ και εγώ μπορούμε να βρούμε μια ευχαρίστηση,που ποτέ κανείς άλλος δεν έχει γνωρίσει.
Νιώθω ότι είναι τώρα ή ποτέ,δεν θέλω να είμαι μόνη
 
Πώς νιώθεις στην αγκαλιά μου?
Πώς νιώθεις στην αγκαλιά μου?
Το θέλεις?
Το χρειάζεσαι?
Τον νιώθεις?
Πες μου
Πώς νιώθεις στην αγκαλιά μου?
 
Έχω ένα προαίσθημα ότι αυτό είναι κάτι δυνατό.
Τόμο που θέλω να κάνω είναι να προχωρήσω.
Όχι πια να αναρωτιέμαι που ανήκω.
Οπότε ποτέ μην φύγεις.
 
Γιατί είσαι μια ένοχη απόλαυση,που ποτέ κανείς άλλος δεν έχει γνωρίσει.
Νιώθω ότι είναι τώρα ή ποτέ,δεν θέλω να είμαι μόνη
 
Πώς νιώθεις στην αγκαλιά μου?
Πώς νιώθεις στην αγκαλιά μου?
Το θέλεις?
Το χρειάζεσαι?
Τον νιώθεις?
Πες μου
Πώς νιώθεις στην αγκαλιά μου?
 
Ακούω.
Πώς νιώθεις στην αγκαλιά μου?
Πώς νιώθεις στην αγκαλιά μου?
Πώς νιώθεις στην αγκαλιά μου?
Το θέλεις?
Το χρειάζεσαι?
Τον νιώθεις?
Πες μου
Πώς νιώθεις στην αγκαλιά μου?
 
kori kullanıcısı tarafından Cum, 07/09/2012 - 21:24 tarihinde eklendi
Added in reply to request by boracasli
lütfen "In My Arms" çevirisine yardım edin
Yorumlar