تنها شخص (The Only One)

.ngilizce

The Only One

You know you're not the only one
When they all come crashing down, midnight
You know you're not the only one
When they're so alone
They find a back door out of life
You know you're not the only one
We're all grieving
Lost and bleeding
All our lives
We've been waiting
For someone to call our leader
All your lies, I'm not believing
Heaven shine a light down on me
So afraid to open your eyes
Hypnotized
You know you're not the only one
Never understood this life and you're right, I don't deserve
But you know I'm not the only one
We're all grieving
Lost and bleeding
All our lives
We've been waiting
For someone to call our leader
All your lies
I'm not believing
Heaven shine a light down on me
Don't look down
Don't look into the eyes
Of the world beneath you
Don't look down
You'll fall down
You'll become their sacrifice
Right or wrong,
Can't hold on
To the fear that
I'm lost without you
If I can't feel
I'm not mine
I'm not real
All our lives
We've been waiting
For someone to call our leader
All your lies
I'm not believing
Heaven shine a light down on me

kullanıcısı tarafından Pzr, 28/11/2010 - 21:05 tarihinde eklendi
See video
Try to align
Farsça translation

تنها شخص

میدونی,تو یکه و تنها نیستی
وقتی همه ی اونها سقوط میکنند و نابود میشند,نیمه شب
میدونی,تو یکه و تنها نیستی
وقتی اونها کاملا تنها هستند
یه در مخفی پیدا میکنند که به بیرون زندگی راه داره
میدونی,تو یکه و تنها نیستی
همه مون محزونیم
گم شده و زخمی
تموم مدتی که زندگی میکردیم
منتظر بودیم
تا کسی (بیاد و) رهبرمون رو صدا بزنه
هیچ کدوم از دروغ هات رو باور نمیکنم
نوری از بهشت به سمت من تابیده میشه
از اینکه چشمهات رو باز کنی وحشت داری
هیپنوتیزم شدی
میدونی,تو یکه و تنها نیستی
هیچوقت این زندگی رو درک نکردم,حق با توئه,لیاقتش رو ندارم
اما میدونی,فقط من اینطوری نیستم
همه مون محزونیم
گم شده و زخمی
تموم مدتی که زندگی میکردیم
منتظر بودیم
تا کسی (بیاد و) رهبرمون رو صدا بزنه
هیچ کدوم از دروغ هات رو
باور نمیکنم
نوری از بهشت به سمت من تابیده میشه
به پایین نگاه نکن
توی چشمهای دنیایی که مقابلته
نگاه نکن
به پایین نگاه نکن
می افتی
قربانی اونها میشی
درست یا نادرست
نمیتونم به به این ترس
پایبند باشم
که من بدون تو گم میشم
اگه نتونم این رو حس کنم
(یعنی) برای خودم نیستم
(یعنی) واقعی نیستم
تموم مدتی که زندگی میکردیم
منتظر بودیم
تا کسی (بیاد و) رهبرمون رو صدا بزنه
هیچ کدوم از دروغ هات رو
باور نمیکنم
نوری از بهشت به سمت من تابیده میشه

minuch kullanıcısı tarafından Çarş, 18/04/2012 - 17:45 tarihinde eklendi
1 teşekkür aldı
Guests thanked 1 time
Yorumlar