Traduceți Kalasnjikov

Rumence

Kalasnjikov

Cigani! Juris!!!

1-Boom, boom, boom, boom, boom
................. kutz, kutz ehy ja
Boom, boom, boom, boom, boom
Kana hi naj kutz, kutz ehy ja
Devla, .....................
Devla, ....................
Devla, mi dzav te mange an(do) for?
Jek bar? kalashnikov
Kalashnikov
Kalashnikov
Kalashnikov, kalashnikov
Eeeeeeh...

Boom, boom, boom, boom, boom
......................
...........................

Dalakovac, Markovac, Mala Krsna, Lajkovac,
Caje, suje, ajde, hopaaaaa

MUSICA

2- Da capo, ma con "Dalakovac..." musicale

3- Da capo (strofa mancante), finale:

Boom, boom, boom, boom, boom
Vov dil? ka ciudel?
Vov dil? ka ciudel? kana hi naj pala idir?

Zvoncici, zvoncici, cavro pistolcici
Caje, suje, ajde, hopaaaaa

Boom, boom....

Zoki, zorice, cavro bobonice
Caje, suje, ajde, hopaaaaa

Boom, boom....

Dalakovac, Markovac, Mala Krsna, Lajkovac,
Caje, suje, ajde, hopaaaaa

Boom, boom....

Zoki, zorice, cavro bobonice
Caje, suje, ajde, hopaaaaa
Boom, boom....

Cigani ! Stoj !

"Kalasnjikov" şarkısına ait daha çok çeviri
lütfen "Kalasnjikov" çevirisine yardım edin
Yorumlar