موهاشو بکش و بیار (Saçlarını Yol Getir)

Farsça translation

موهاشو بکش و بیار

ای طبیب تو به زخم من دست نزن
اونی که منو به این روز انداخته رو بیار
یه روز اگه نباشه نمیتونم قبول کنم
 
اونی که این عمرمو دزدیده رو بیار
برو بگرد و پیدا کن و بیار، موهاشو بکش و بیار
 
یه جرقه شد و داره از خود من میسوزه
از ساز من نغمه نغمه نواخته میشه
اگه دنیا رو بهم بدن به چشمم هیچه
 
اونی که زبانش بلبله و ابروهاش کمانه رو بیار
برو بگرد و پیدا کن و بیار، موهاشو بکش و بیار
 
محبت کن و قبل این که ازش خسته نشدم
تا فکرش دلمو زمین نزده
زود بیارش قبل از اینکه جانم از بدن خارج بشه
 
به درد این فقیر درمانی بیار
برو بگرد و پیدا کن و بیار، موهاشو بکش و بیار
 
به درد این بی چیز درمانی بیار
برو بگرد و پیدا کن و بیار، موهاشو بکش و بیار
 
ali.hoseyni3 kullanıcısı tarafından Perş, 12/01/2017 - 08:55 tarihinde eklendi
Türkçe

Saçlarını Yol Getir

"Saçlarını Yol Getir" şarkısına ait daha çok çeviri
Türkçe → Farsça - ali.hoseyni3
İbrahim Tatlises: Top 6
Yorumlar