Fulutamaki

İngilizce

Smother

I’m wasted, losing time
I’m a foolish, fragile spine
I want all that is not mine
I want him but we’re not right
In the darkness I will meet my creators
And they will all agree, that I’m a suffocator

I should go now quietly
For my bones have found a place to lie down and sleep
Where all my layers can become reeds
All my limbs can become trees
All my children can become me
What a mess I leave
To follow
To follow
To follow
To follow

In the darkness I will meet my creators
They will all agree, I’m a suffocator
Suffocator
Suffocator

Oh no
I’m sorry if I smothered you
I’m sorry if I smothered you
I sometimes wish I’d stayed inside
My mother
Never to come out

Video
See video
Try to align
Tongan

Fulutamaki

'Oku ou kona, mole he taimi
'Oku ou ha huitu'a vale mo ngalepolepo
'Oku ou fiema'u 'a e me'a kotoa 'oku 'ikai kau'i 'iate au
'Oku ou fiema'u ia ka 'oku 'ikai tonu 'a taua
'I he po'uli, teu fetaulaki mo 'eku ngaahi nga'ohi
Pea loto taha'i 'a naua kotoa ka 'oku ou ha tangata fakafulutamaki.

'Oku pau keu 'alu fakalongolongo
Ka 'oku kumi ha feitu'u ke tokoto pea mohe 'e he 'eku hui
'A ia ke hoko ha vaakaho 'o 'eku ngaahi fetuotuani.
'E fakahoko ngaahi 'ovava 'o 'eku toukupu
'E fakahoko kia au 'o 'eku tama'iiki
Ha faka'oto'ota ni na'e tuku au
Ke muimui
Ke muimui
Ke muimui
Ke muimui

'I he po'uli, teu fetaulaki mo 'eku ngaahi nga'ohi
Pea loto taha'i 'a naua kotoa ka 'oku ou ha tangata fakafulutamaki.
Tangata fakafulutamaki
Tangata fakafulutamaki.

'Oiaue
'Oku ou fakamolemole 'atu 'e kapau na'e fakafulutamaki koe 'e au
'Oku ou fakamolemole 'atu 'e kapau na'e fakafulutamaki koe 'e au
Fakataimi neu holi ke nofo ma'u 'i loto...
'Eku Fa'e
'O 'oua ke hu 'atu.

SilentRebel83 kullanıcısı tarafından Pzr, 24/02/2013 - 16:27 tarihinde eklendi
Yazarın yorumları:

Thanks for requesting. You're welcome in advance.

1 teşekkür aldı
KullanıcıTime ago
Vimto122 yıl 4 hafta
0
Puanın: Hiçbiri
Yorumlar