بی وفا (Vefasız)

Farsça translation

بی وفا

انتظار وفا رو از روزهای گذشته نداشته باش
فصلها بی وفا و سالها بی وفا
انتظار یک امید رو از دوستی و عشق نداشته باش
زبونهایی که میگن دوستت دارم بی وفان
روزی می رسه که گلها درون دل می خشکه
تمام حقایق با دروغ آمیخته می شن
عاشقها بیخودی انتظار رفتگان رو میکشن
مسافرها بی وفا و راهها بی وفا
 
بفهم که دنیا از وفا خالیه
دوستایی که عمرت رو به پاشون دادی بی وفان
بفهم که زندگی از عشق خالیه
کسایی که براشون جون دادی بی وفان
روزی می رسه که گلها درون دل می خشکه
تمام حقایق با دروغ آمیخته می شن
عاشقها بیخودی انتظار رفتگان رو میکشن
مسافرها بی وفا و راهها بی وفا
 
77prince kullanıcısı tarafından Pzt, 07/11/2011 - 16:52 tarihinde eklendi
59 teşekkür aldı
Kullanıcı Kadar önce
فرید هنرور4 yıl 1 hafta
EBRAHIM AZAD4 yıl 7 hafta
Misafir 57 kez teşekkür etti
Türkçe

Vefasız

"Vefasız" şarkısına ait daha çok çeviri
Türkçe → Farsça - 77prince
lütfen "Vefasız" çevirisine yardım edin
Mahsun Kırmızıgül: Top 6
Yorumlar