Текст пісні Ana Hada Howa Galbi

Арабська

Ana Hada Howa Galbi

ana hada howa galbi bnaytah khda3tini wkachfak rabi wana kont hassbak 3acha9a
ana hada howa galbi bnaytah khda3tini wkachfak rabi wana kont hassbak 3acha9a

ba3d l3achra wba3d lmhaba oba3d lwalf hamahbobi rakabti 3liya had lghalba oktar hami ozad 3dabi
ba3d l3achra wba3d lmhaba oba3d lwalf hamahbobi rakabti 3liya had lghalba oktar hami ozad 3dabi
ana hada howa galbi bnaytah khda3tini wkachfak rabi wana kont hassbak 3acha9a

wak anaya li nesstahal ga3 had ljorh wdal kiya hssabtek tabghini ki nabghik sa3a darti rayek fiya
wak anaya li nesstahal ga3 had ljorh wdal kiya hssabtek tabghini ki nabghik sa3a darti rayek fiya
ana hada howa galbi bnaytah khda3tini wkachfak rabi wana kont hassbak 3acha9a

3omri wallah maha9 3lik hta li bghitek jrahtini wana li bghit nssal 3lik 3titek galbi wakhda3tini
3omri wallah maha9 3lik hta li bghitek jrahtini wana li bghit nssal 3lik 3titek galbi wakhda3tini
ana hada howa galbi bnaytah khda3tini wkachfak rabi wana kont hassbak 3acha9a

la men sbabak rani m'alam omen galbi rani majroh ya men gali tekalam m3ak ntiya fnat roh
la men sbabak rani m'alam omen galbi rani majroh men gali ga3 tekalam ntiya m3ak fnat roh
ana hada howa galbi bnaytah khda3tini wkachfak rabi wana kont hassbak 3acha9a
ana hada howa galbi bnaytah khda3tini wkachfak rabi wana kont hassbak 3acha9a

ba3d l3achra wba3d lmhaba oba3d lwalf hamahbobi rakabti 3liya had lghalba kraht m3ak hyati
ba3d l3achra wba3d lmhaba oba3d lwalf hamahbobi rakabti 3liya had lghalba oktar hami ozad 3dabi
ana howa hada galbi bnaytah khda3tini wkachfak rabi wana kont hassbak 3acha9a

Розміщено allavivi1, Втр, 23/11/2010 - 23:59

 

Коментарі