Текст пісні Ako odam vo Bitola (Ако одам во Битола)

Македонська

Ako odam vo Bitola (Ако одам во Битола)

Ако одам во Битола
Ќе прошетам по Широк Сокак1
А на Дембел чаршија
Кафе ќе се напијам
Младост мило ќе си спомињам
Еј, мори моме, како да речам
За Солуна, за Стамбола
Неа не давам
Ако одам во Битола
Ќе нарачам до три пајтона
Први мене ќе носи
В други чалгии ќе свират
В трети товар, мерак ќе носам
Еј, мори моме, како да речам
За Солуна, за Стамбола
Неа не давам
За Солуна, за Стамбола
Битола не давам

  • 1. Широк Сокак (познат и како „битолското корзо“) е најфреквентната улица во Битола. Официјалното име на улицата е „Маршал Тито“, но попозната е како „битолското корзо“.
Розміщено Julie1655, Пн, 01/12/2008 - 16:09
Last edited by Natoska on Ндл, 15/09/2013 - 17:15
Ako odam vo Bitola
ḱe prošetam po Širok Sokak[fn]Širok Sokak (poznat i kako „bitolskoto korzo“) e najfrekventnata ulica vo Bitola. Oficijalnoto ime na ulicata e „Maršal Tito“, no popoznata e kako „bitolskoto korzo“.[/fn]
A na Dembel čaršija
kafe ḱe se napijam
mladost milo ḱe si spomińam
Ej,mori mome,kako da rečam
za Soluna,Za Stambola
nea ne davam
Ako odam vo Bitola
ḱe naračam do tri pajtona
Prvi mene ḱe nosi
V drugi čalgii ḱe svirat
v treti tovar,merak ḱe nosam
Ej,mori mome,kako da rečam
za Soluna,Za Stambola
nea ne davam
za Soluna,Za Stambola
Bitola ne davam
Розміщено san79, Пн, 01/12/2008 - 16:09

Відео

See video
Коментарі