Βλέπω ένα σκοτάδι

Англійська

I See A Darkness

Well, you're my friend, and can you see?
Many times, we've been out drinking;
Many times we shared our thoughts.
But did you ever, ever notice, the kind of thoughts I got?
Well, you know I have a love; a love for everyone I know.
And you know I have a drive, to live I won't let go.
But can you see its opposition, comes rising up sometimes?
That its dreadful imposition, comes blacking in my mind?

And then I see a darkness,
And then I see a darkness,
And then I see a darkness,
And then I see a darkness.
Did you know how much I love you?
Its a hope that somehow you,
Can save me from this darkness.

Well, I hope that someday buddy
We have peace in our lives;
Together or apart,
Alone or with our wives,
And we can stop our whoring,
And pull the smiles inside,
And light it up forever,
And never go to sleep.
My best unbeaten brother,
This isn't all I see.

Oh no, I see a darkness.
Oh no, I see a darkness.
(Oh) no, I see a darkness.
Oh no, I see a darkness.
Did you know how much I love you?
Its a hope that somehow you,
Can save me from this darkness.

Розміщено eleos, Срд, 21/03/2012 - 23:46
See video
 Вирівняти
Грецький

Βλέπω ένα σκοτάδι

Λοιπόν,είσαι ο φίλος μου,και μπορείς να δεις?
Πολλές φορές,έχουμε βγει για να τα πιούμε
Πολλές φορές,μοιραστήκαμε τις σκέψεις μας.
Αλλά πρόσεξες ποτέ,τι είδους σκέψεις έχω?
Λοιπόν,ξέρεις ότι έχω αγάπη,αγάπη για τον καθένα που ξέρω.
Και ξέρεις ότι έχω μια τάση,για να ζήσω,δεν θα την αφήσω.
Αλλά μπορείς να δεις την αντίσταση,να εμφανίζεται μερικές φορές?
Είναι μια τρομερή επιβολή,που σκοτεινιάζει το μυαλό μου?

Και έπειτα βλέπω ένα σκοτάδι,
Και έπειτα βλέπω ένα σκοτάδι,
Και έπειτα βλέπω ένα σκοτάδι,
Και έπειτα βλέπω ένα σκοτάδι.
Ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ?
Είναι μια ελπίδα ότι εσύ,
μπορείς με κάποιον τρόπο να με σώσεις από αυτό το σκοτάδι.

Λοιπόν,ελπίζω ότι μια μέρα φιλαράκι
θα έχουμε ειρήνη στις ζωές μας
Μαζί ή χώρια,
μόνοι ή με τις γυναίκες μας,
και μπορούμε να σταματήσουμε την πορνεία,
και να χαμογελάσουμε,
και να το φωτίσουμε για πάντα,
και να μην πάμε ποτέ για ύπνο.
Ο καλύτερος ανίκητος αδερφός,
αυτό δεν είναι όλα ότι βλέπω.

Ω όχι,βλέπω ένα σκοτάδι,
Ω όχι,βλέπω ένα σκοτάδι,
(Ω) όχι,βλέπω ένα σκοτάδι,
Ω όχι,βλέπω ένα σκοτάδι.
Ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ?
Είναι μια ελπίδα ότι εσύ,
μπορείς με κάποιον τρόπο να με σώσεις από αυτό το σκοτάδι.

Розміщено kori, Чтв, 30/08/2012 - 10:09
подякували 3 рази
Гості подякували 3 разів
Коментарі