Mother's street

Шведська

Mammas Gata

[Andreas Grega:]
Ååååhh, Yeeeaaahhh

Jag gick i ett kvarter idag,
som en gång var min hela värld ja,
allting var ju enklare då,
men ingenting kan bli vad det var, neheeeej

[Timbuktu]
Man säger tiden är förbi, snart är det för sent,
livet det går fort och det är svårt att hinna med,
men vi kanske kommer ses en juldag i lund
kanske ölen kommer ta oss på det djupa en stund

kanske fortfarande kommer försvinna i din blick
drömma om den framtid som vi aldrig fick
och vi kanske skriker ut musiken
och trots alla strapatserna i livet

kommer vi fram till att vi trivs med
Hur poletten föll om vi kanske
lämnar spår hem parallellt genom snön
som ändå blåser bort efter ett halvt andetag

och du säger det var uppenbart
att det aldrig var du och jag
så förlåt om jag bara säger tjena när vi syns

slipper kännas vid svidande förr i tider
kanske var vår historia en fjäril på nål
vacker att titta på men vingar som inte slår

[Andreas Grega]:
Jag gick i ett kvarter idag
som en gång var min hela värld, ja
Allting var ju enklare då
Men ingenting kan bli vad det var, neehej

[Promoe]:
Igår gick jag på mammas gata
Vissa dagar så kan jag sakna
Tryggheten från gamla dagar
men det finns inget som kan få dom tillbaka

Igår gick jag på mammas gata
Vissa dagar så kan jag sakna
Tryggheten från gamla dagar
men det finns inget som kan få dom tillbaka

Ibland vill jag återvända
Men det finns ett litet dilemma
Det känns som skorna börjar klämma
Och jag får växtvärk jag måste lämna

Hey Hey

Staden känns för liten
Du och jag börja om det känns för tidigt
Eller för sent hur den än blir de,
kommer alltid vara en del av mitt liv ye

[Andreas Grega]:
Jag gick i ett kvarter idag
som en gång var min hela värld Ja
Allting var ju enklare då ååhåå
Men ingenting kan bli var det var, neehej

[Supreme]:
Man är tillbaka på mammas gata
Bland fotbollsmålen, ungdomsgården
Ungdomsåren det är då det slår en
Hur vi gick där
och väntade vad skulle hända

Tiden kom och gick
och man känner sig allt för hemma
Allt för hämmad aldrig bländad av
storstadens ljus dom är alltid tända nu

Har vi flyttat spridits för vinden
födda på nytt och vi slog igen grinden
Ibland på tunn is, okända vatten,
du vet hur jag älskar
hur vi rusade igenom natten

I en okänd taxi, i en okänd stad
som magnetism en okänd lag
om att vi måste vidare aldrig klara

Alltid på jakt och det fattas bara
en liten pusselbit och vi springer dit
Du släpper tyglarna
men minns alltid vägen hit

[Andreas Grega:]
Jag gick i ett kvarter idag
som en gång var min hela värld Ja
Allting var ju enklare då, åååhå
Men ingenting kan bli var det var, neehej

Розміщено petteri_t, Чтв, 16/02/2012 - 23:18
See video
 Вирівняти
Англійська

Mother's street

[Andreas Grega]
Oooohh, Yeeeaaahhh

I was walking in a block today,
which once was my whole world, yeah,
everything was easier then,
but nothing can be what it was, nooooo

[Timbuktu]
They say the time is gone, it's soon to late,
life pass too fast and it's hard to keep up,
but maybe we'll see eachother a christmas day in Lund*
maybe the beer will make us deep for a moment

Maybe I still will drown in your eyes
dream of the future we never got
and maybe we scream out the music
and despite all the hardship in life

we will understand that we enjoy
How the token fell* if we maybe
leave traces home, parallelly through the snow
that gets blown away anyway after half a breath

if you say it was obvious
that it never was you and I
then sorry if I only say hi when we see eachother

don't have to acknowledge burning in the pasts
maybe our history was a butterfly on a pin
pretty to look at but wings that don't move

[Andreas Grega]
I was walking in a block today,
which once was my whole world, yeah,
everything was easier then,
but nothing can be what it was, nooooo

[Promoe]
Yesterday I was walking on mother's street
Some days I can miss
The safety of old days
but there is nothing that can get them back

Yesterday I was walking on mother's street
Some days I can miss
The safety of old days
but there is nothing that can get them back

Sometimes I want to return
But there is a small dilemma
It feels like the shoes are starting to press
And I get growing pains, I have to leave

Hey Hey

The city feels too small
You and me, start over if it feels too early
Or too late whatever the case,
will always be a part of my life, yeah

[Andreas Grega]
I was walking in a block today,
which once was my whole world, yeah,
everything was easier then,
but nothing can be what it was, nooooo

[Supreme]
You're back on mother's street
By the soccer goals, the youth club
The years of youth, that's when it hits you
How we walked there
and waited, what would happen

Time went past
And you feel much too at home
Too inhibited, never dazzled by
the lights of the big city, they're always lit now

We have moved, spread by the wind
Got reborn and we shut the gate
Sometimes on thin ice**, unknown water,
you know how I love,
how we raced through the night

In an unknown cab, in an unknown city
like magnetism, an unknown law
that we have to go forth, never done

Always on the chase and the only thing missing
is a small piece of a puzzle and we run there
You let go of the harness***
but always remember the way there

[Andreas Grega]
I was walking in a block today,
which once was my whole world, yeah,
everything was easier then,
but nothing can be what it was, nooooo

Розміщено Owlin, Срд, 22/02/2012 - 15:01
Коментарі автора перекладу:

* Lund is a city in southern Sweden
** "Du är ute på hal is" is an expression meaning like you're taking a big risk
*** "Släpp tyglarna" is a swedish expression which means kind of like let go of your control

подякували 7 разів
КористувачЯк давно
petteri_t3 роки 18 тижнів
Guests thanked 6 times
Коментарі